Вътрешен бенчмаркинг

Вътрешен  бенчмаркинг

Вътрешен бенчмаркинг е особено ефективен в големи компании с много филиали, които, всъщност са ангажирани с една и съща работа, но са в различни географски точки.

Преди да се започне работа по внедряване на най-добрите практики на своите колегите ( т.е. вътрешен бенчмаркинг), следва ясно да се определи: какъв именно опит, в какъв обем, от кое подразделение да се вземе. Така трябва да се определят показателите по които ще се оценяват резултатите. Например, метод, заработил успешно в столичен филиал, ще покаже същите блестящи резултати и в периферията.

Вътрешен бенчмаркинг е първата стъпка, която е необходимо да се проведе активно в растящите компании.

Т.е. преди да се пристъпи към изучаване на конкурентите, най-добре да се огледате в собствената си компания и да отделите отдел или филиал, който работи максимално ефективно.

След това да се изясни за сметка на какво се постига толкова голям ефект ( възможно е в по-голямата мотивация на персонала за постигане на корпоративен ефект или др.).

След което да се пробва ефекта на първите и да се пробва той да се внедри на своя територия. Това трябва да се прави със задължително отчитане на местните особености на труда –географски, човешки, ресурсни, специфика на дейността и т.н.

Вътрешен бенчмаркинг, това е най-деликатна форма на бенчмаркинг (идентификация и наследяване на иновативни технологии на други фирми с цел подобряване на собствените показатели), тъй като се провежда в рамките на една и съща фирма и не е предмет на дейност на бизнес разузнаване.

За разлика от всички други видове заимстване на бизнес идеи ( конкурентни, отраслови, между отраслови), да се осъществи вътрешен бенчмаркинг е много по-лесно, отколкото всеки друг.

Първо, защото колегите в рамките на едно и също предприятие са много по-склонни да споделят своя опит и информация. В края на краищата, те работят за една обща цел, която взема връх дори и между филиалите или отделите да има някаква конкуренция.

Второ, защото за пълната адаптация на получения в рамките на вътрешния бенчмаркинг опит на предприятието са необходими 2-4 месеца. До като за отраслевия и между отраслевия от 1 до 2 години.

Комплекса маркетингови услуги по вътрешен бенчмаркинг предполага наличие на изходна информация от заявителя за детайлите и особеностите на проекта.

Работата по вътрешния бенчмаркинг се провежда въз основа на договор със заявителя.

Стойността на услугите по вътрешен бенчмаркинг се договарят допълнително за всеки конкретен случай.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?