Управление на репутацията в Интернет

Управление на репутацията в Интернет

По изследвания на различни компании, изборът на стоки/услуги се извършва по препоръки от 50 до 70% от случаите. Препоръките се дават от приятели, познати, роднини, както и от други потребители в Интернет.

На всички тези потребители може да се въздейства с качествени услуги и следпродажбено обслужване на високо ниво. Днес, потребителите са готови да споделят мнението си за компании в различни общо достъпни източници  Интернет и това трябва да се има впредвид. С такава аудитория може и трябва да се работи, за да не остава нито един отзив без внимание. Отговорът на положителен отзив трябва да бъде под формата на благодарност от името на компанията, а негативните отзиви подлежат на внимателно изучаване, анализ и адекватен отговор, където е написан отзива и при личен контакт с потребителя, оставил отзив за ресурса.

 

Какво включва тази услуга:

 • анализ на целевата аудитория;
 • анализ на платформата за присъствие на целевата аудитория;
 • изработване на стратегия за позициониране на компанията за своята целева аудитория;
 • писане на сценарий на поведение с целевата аудитория;
 • поместване на акаунта на платформата за отзиви;
 • ежедневен мониторинг на поведение на потребителите с отзиви;
 • оперативна реакция на оставеният отзив за компанията;
 • събиране на анализи и съставяне на отчет.

Ползи за клиента:

 • позициониране на компанията;
 • идентифициране на слабости и отстраняване на причините за негативните мнения;
 • повишаване на лоялността към компанията от страна на интернет-потребителите;
 • повишаване на лоялността към компанията сред потенциалните клиенти.

За кого е нужно това:

 • опитни компании на пазара, които не са обърнали достатъчно внимание на своя информационен имидж;
 • нови компании, които в самия старт на дейност трябва да потвърдят своята състоятелност сред потенциалните клиенти.

Допълнително:

Стилистиката на отзивите се съхранява в съответствие с избраната стратегия за формиране на информационен имидж. Количеството символи във всеки отзив са различни, но не по-малко от 320 знака (без интервали). Отзивите се публикуват във всички източници, избрани за мониторинг и насърчаване, не се дублират и се пишат индивидуално за всяка платформа.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?