Треньор по продажби и преговори

Треньор по продажби и преговори

Специална програма за подготовка на треньори по продажби

Продажбите са ключов бизнес-процес за всяка компания. Успешността на организацията на пазара зависи от това, до колко ефективно работи отдела по продажби. За да може ефективно да взаимодейства с клиентите, да повишава обема на продажбите, търговския персонал се нуждае от качествено и съвременно обучение. Такова обучение в компанията е способен да организира и провежда треньорът по продажби и преговори.

Треньор по продажби и преговорие специална програма за подготовка на треньори за обучение на търговския персонал с пълна методическа помощ.

След приключване на програмата, вие ще можете:

Да реализирате системен подход на обучение на търговския персонал в Компанията: ще знаете какви тренинги да провеждате за новите и за опитните служители в продажбите, за ръководителите на отдел продажби. Ще се научите да построявате система на обучение и развитие на търговския персонал.

Вие ще бъдете напълно подготвен за треньорска дейност в продажбите и преговорите и ще сте способни да решавате всякакви задачи:

  • От мотивация на търговския персонал до оценка на новите служители в продажбите.
  • От пред-тренингова диагностика до разработка и провеждане на авторски тренинги по продажби и преговори според нуждите на заявителя.
  • От управление на групова динамика на тренинга и работа с „трудните“ участници до оценка на ефективността на обучението, пост-тренингова поддръжка.
  • Тази програма работи по най-важните въпроси в методиката на обучение на мениджърите по продажби, способстващи увеличаване на приходите в Компанията. Също така, ще получите всички инструменти за въвеждане в практиката на най-ефективните техники.
  • Ще получите пълен методически треньорски пакет за самостоятелно провеждане на тренинги по направления продажби и преговори.
  • Сертификат от Trainng Center IJ

Целта на програмата е да се научат методите на преподаване на мениджърите по продажби, мениджърите по преговори на всякакво ниво. Професионалното усвояване на професията „Треньор по продажби и преговори“.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?