Технология за разработване и провеждане на тиймбилдинги

Технология за разработване и провеждане на тиймбилдинги

Ефективно работещият екип е един от най-важните компоненти на успешеният бизнес. Ето защо тренингите по изграждане на екип стават все по-популярни днес.

Но разработката и провеждането на такъв тренинг се различава сериозно от навиците на бизнес-тренинга ( продажби, преговори, управленски навици и др.), тъй като не се построяват по известния на всички Цикъл на Д. Колб, а на принципа на съпровождане на груповата динамика и изисква специални познания и навици в тази област.

Познаването на вътрешните процеси, случващи се в групата, владеенето на широк диапазон от инструменти за треньорска работа, възможността за изграждане на екип на различни нива за различни бизнес задачи – именно на всичко това е посветен нашият тренинг.

Програмата:

  • Осигурява пълна, систематична представа за механизмите и съвременните инструменти за формиране на екип.
  • Включва техники за изграждане на екип на различни нива: различни игри, комуникативно ниво, ролево ниво и екипна консултация.
  • Разработване на умения за треньорско майсторство, необходими за провеждане на тренинг по обучение за изграждане на екип: фасилитация, модерация, управление на груповата динамика.
  • Разглежда особеностите на работа с трудните групи, с колективи, в които съществува конфликт между служителите или отделите.

Програмата е предназначена за обучение: на практикуващи треньори, с опит от най-малко 2 години.

Цел на програмата: да обучи участниците как да разработват и провеждат тренинги за формиране на екип за  различни задачи.

В резултат на програмата участниците:

  • Ще се запознаят с различните видове обучение на екип;
  • Ще допълнят своите знания посредством много игри и упражнения, насочени към създаване на екип
  • Ще се научат да работят качествено със запитвания за този вид тренинг.
  • Ще се научат как да работят в сложни ситуации.
  • Ще се научат не само да разработват и провеждат тренинги по изграждане на екип, но и ще могат да действат като консултанти.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?