SMM

SMM

Развитие в социалните мрежи

Социалните мрежи все по-пълно навлизат в нашия живот. За много потребители социалната мрежа е неразделна част от живота. В тази връзка, този инструмент започва активно да се използва от компаниите, създавайки общност и пускане на информация за своите продукти. Социалната мрежа позволява активен диалог със своята аудитория и получаване на нейната подкрепа.

Какво включва тази услуга:

 • анализ на целевата аудитория;
 • анализ на конкурентите и техните дейности в социалните мрежи;
 • писане на сценарий за развитие и позициониране на компанията в социалните мрежи;
 • създаване на акаунт и общности / групи;
 • оформяне на група съгласно установената стратегия;
 • писане на съдържание и попълването му в групата;
 • привличане на потребители чрез таргетирана реклама и реклама в общността;
 • анализ и отчетност на управлението.

Ползи за клиента:

 • позициониране на марката и продукта на компанията;
 • пряк диалог с целевата аудитория;
 • допълнителен канал за продажби (не е подходящ за всички бизнес сфери).

За кого е нужно това?

 • Компании, желаещи да заемат активна бизнес-позиция;
 • Клиенти, желаещи да получат подкрепа и защита от целевата аудитория.

 

* таргет задължителен

Допълнително:

 • Съдържанието винаги се актуализира;
 • Цели на общността: привличане на нова аудитория; формиране имиджа на компанията; идентифициране на слабите/силните страни ( принцип „Таен клиент“).

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?