Система за обучение на персонала

Система за обучение на персонала

Добре обученият персонал, който ясно знае своите цели и начини за постигането им е мечтата на всеки мениджър. Без значение каква е фирмата, обучението на персонала винаги е важен аспект от управлението на персонала. Младите служители, преквалифициращите се служители, специалисти планирани за ръководни позиции (управленския резерв на компанията), всички те се нуждаят от обучение. Освен това, във връзка с появата на нови направления в компанията, нови продукти и услуги на цели групи и отдели на компанията, се нуждаят от допълнителна подготовка.

Но какво се получава ако системата за обучение на персонала в организацията не е построена: обученията се провеждат спонтанно от различни специалисти, които не винаги вникват в спецификата на работа на компанията, а знанията, получени на семинари и курсове, където се изпращат служителите, не „пускат“ корени в компанията? В този случай при високи финансови разходи ефектът може да бъде дори отрицателен.

Ефективното решение е построяване на вътрешна система за обучение и развитие на персонала, която ще взема предвид нуждите именно на вашата компания.

Ясната, компетентна работа с персонала до голяма степен определя нивото на организацията, нейната конкурентоспособност и ефективност.

Всеки ръководител разбира, че успехът на неговия бизнес зависи от хората, които работят в тази компания и го представляват на пазара. Да се направи така, че тези хора ясно да изпълняват своите задачи, да се организира качествена и ефективна система за обучение на персонала в компанията не е толкова просто. За да може да се използва рационално времето, финансовите, административни и човешки ресурси са необходими специални познания, разбиране на задачите по подготовка на служителите, цели и методически разработки, създадени на основата учебни практики във водещи фирми, които могат да се прилагат в собствената компания.

В центъра за подготовка на бизнес-треньори Training Center IJ  вие ще можете да преминете практикум по разработка на системите за обучение и развитие на персонала, който ще ви помогне да разберете най-съвременните методи за подготовка на служителите, да определите задачите на обучението.

Практикумът ще ви научи как точно да оценявате резултатите и да определяте пътищата за повишаване ефективността на корпоративните занятия. В програмата са включени примери от практиката на наши и чужди компании, които имат успешен опит за изграждане на система за обучение на персонала.

 На практикума Вие ще:

 • Ще се запознаете с възможните варианти как може да функционира системата за обучение на персонала във вашата компания;
 • Ще научите повече за съвременните методи и стандарти за корпоративна подготовка, ще можете да се консултирате за възможностите на приложение на някои от тях във вашата компания;
 • Ще се научите да определяте актуалните потребности от придобиването на нови знания за всяка група от персонала;
 • Ще получите пълен комплект необходими методически инструменти за развитие на системата за обучение във вашата компания;
 • Ще съставите ясен план за работа по организацията на системата за обучение на персонала.

„ПРАКТИКУМ ПО РАЗРАБОТКА НА СИСТЕМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА“

Различия и предимства на програмата. В практикума за вас са събрани:

 • Най-добрите световни практики. Ще ви бъдат дадени технологии и инструменти от опита на международни компании, станали лидери в областта  обучение и развитие на персонала;
 • Опитът на прилагане в напреднали компании в България. При прехвърляне опита на чужди компании на българска почва е необходима допълнителна трансформация на инструментите с отчитане на спецификата и манталитета. Ще практикувате адаптирането на най-добрите технологии и методи за конкретни компании, работещи у нас и по света;
 • Българска практика. Днес в българските компании са разработени иновационни инструменти за обучение и развитие на персонала, както и българските „добри практики“, по които ще работите с казуси и примери.

Цел на практикума: да се дадат на участниците всички инструменти за построяване на комплексни системи за обучение и развитие на служителите в своите компании.

Участници:

 • HR ръководител;
 • Ръководителят на корпоративния център за обучение или корпоративния университет;
 • Ръководителят на управление, отдел обучение и развитие на персонала;
 • Мениджър по обучение, тренинг-мениджър.

В резултат на програма за обучение ще:

 • Научите повече за съвременните методи на изграждане на системата за корпоративно обучение, основани на опита на български и чуждестранни фирми;
 • Ще разгледате възможни варианти за обучение на структурни звена въз основа на техните цели, задачи и стандарти за управление;
 • Ще се научите да формирате целеви групи за обучения и ефективно да идентифицирате потребностите от обучение на всяка една от тях;
 • Ще определите целесъобразността от външно обучение и изборът на външни доставчици;
 • Ще се научите правилно да оценявате методите и формите на обучение, избирайки най-ефективните и едновременно с това с най-малко разходи;
 • Ще усвоите методики на оценка ефективността от обучението и разработката на програми, позволяващи увеличаване на ефекта от обученията.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?