Sales-консултиране

Sales-консултиране

Да се създаде мощен целеви трафик и поток от заявки чрез сайта е само половината от работата по пътя към значителното увеличаване на продажбите.

От корпоративния поздрав по телефона и формиране на алгоритми за обработка на входящи обаждания на клиенти, до автоматизация на търговските бизнес процесите в компанията и внедряване на sip-телефония.

Услугата включва:

 • анализ на съществуващите процеси и показатели за ефективност;
 • подробен доклад за текущото състояние на търговския блок, препоръките за развитието на продажбите и прогнозни показатели на растеж;
 • разработване на скриптове (сценарии) за специалистите в отдел продажби и поддръжка на клиенти;
 • формиране на алгоритми за функциониране на телемаркетинга;
 • създаване на подробна схема на целия процес на работа с клиенти;
 • изграждане на продажбена фуния въз основа на действащите показатели;
 • фиксиране на показателите на конверсии на всеки етап от фунията на продажби, идентифициране на слабите места в процеса;
 • създаване на база с възраженията от клиентите и тяхната обработка на всеки етап от сделката;
 • подбор и отработка CRM според бизнес-задачите на клиента, по-нататъшното и внедряване и пилотна операция CRM;
 • допълнителни препоръки:
 • формиране и прилагане на схемата на sip-телефон;
 • разработване на допълнителни канали за привличане на клиенти;
 • обучение на служителите от търговския блок.

Ползи за клиента:

 • за всичко отговаря една компания: от насърчаване на сайта до формиране на продажбите;
 • комплексна работа с търговските блогове на клиента и с основния вектор за обработка на клиентите, получени чрез Интернет;
 • увеличение на средния обем продажби;
 • развитие на продажбите на свързани/съпътстващи направления;
 • прогнозиране ръста на продажбите, а като следствие и приходите на компанията;
 • създаване на пред/след продажбено обслужване.

За кого е нужно това?

 • компании със среден бизнес, имащи постоянен поток от клиенти или други канали за привличане на клиенти;
 • нови бизнес проекти, когато не са формирани алгоритми за работа с клиентите.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?