Разработка технологията на работа и методологията на Корпоративния университет

Разработка технологията на работа и методологията на Корпоративния университет

На този етап, трябва да се създаде организационна, функционална и методическа база. За целта е необходимо:

 • Формиране на система от цели и задачи на отдела за обучение.
 • Формиране на организационна структура, щатно разписание, длъжностни задължение, фонд заплата за служителите в отдела за обучение.
 • Формиране на профил на длъжностите за отдела по обучение.
 • Формиране на система на целеви показатели за служителите на отдела по обучение.
 • Формиране на система за оценка за служителите на отдела по обучение.
 • Създаване на структура за плащане на служителите на отдела по обучение.
 • Формиране на технология за адаптация на служителите на отдела по обучение.
 • Подготовка на материално-техническата база на обучение.
 • Да се ​​разработят необходимите програми за обучение (учебни материали, скриптове, листовки).
 • Разработване на инструменти за диагностика за оценка на курсовете (тестове, анкети, наблюдения) и методи за тяхното приложение.

Да се ​​разработи технологията на отдела за обучение:

 • Технология за формиране на учебните групи.
 • Технология за организация и провеждане на обученията.
 • Технология за оценка на резултатите от обученията.
 • Структура на взаимодействие със свързаните отдели.
 • Отчетност на КУ.
 • Регламент за формиране на учебните планове и програми.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?