Програма за ментори

Програма за ментори

Опитът на по-възрастните и целеустремеността, енергичността на новите служители е тандемът, който може да доведе до успех. Системата за наставничество доказва своята ефективност в продължение на десетилетия в много компании. Да бъдеш ментор на свойте по-малко опитни колеги могат само служители, които са се утвърдили като първокласни специалисти. Те предават своя опит, знания, навици на новите служители, и заедно с това засаждат в тях създадените корпоративни ценности и традиции на компанията. По този начин адаптацията и обучението на новите служители в компанията става по-бързо и ефективно, без разходи за външни експертни.

В процеса на адаптация на новите служители в компанията, за тяхното изграждане като професионалисти и развитие е особено важно функциониране на системата за наставничество. Въпреки това, за да направи тази система да работи, е необходимо да се проведат редица дейности: да идентифицират нуждите от обучение, да се подготвят ментори, да се разработи система за обучение, да се измислят методите на оценяване и контролиране на резултатите. Подобна система би могла да бъде организирана с помощта на треньори, мениджъри и специалисти за работа с персонала. Такава специална подготовка в тази сфера и получаване на всички необходими знания и инструменти може да получите и  на тренинга по менторство в Training Center IJ.

Тренинг „МЕНТОРСТВО: стратегия и тактика за реализация в компанията“

Обучението се фокусира върху два аспекта: системата на наставничеството в организацията (стратегия) и конкретните стъпки за прилагането на тази система (тактики).

Менторство винаги е съществувало. Във всяка група има служител, който повече от всеки друг е готов да подкрепи новака и му даде рамо. Именно тези служители стават фактически ментори, дори тази длъжност никой да не им е възлагал. Въпреки това в съвременните условия, когато числеността на компанията превишава няколко стотин и дори хиляди човека (да не говорим за мултинационалните компании), когато отделът по персонала работи като добре смазан механизъм на швейцарски часовник, спонтанното наставничество, инициирано „отдолу“ не е достатъчно. Необходимо е създаване на СИСТЕМА, работеща по определени правила. Само в рамките на системите е възможно,  кандидати от външни пазари, бъдещи абсолютно различни хора с  различен от предишен опит, да се придържат към единни стандарти за работа и да се намират в определен коридор на лоялност към компанията.

Най-често, инициативата за изграждане на система за наставничество поемат HR-ите, или треньорите. Работата с персонала е основната им функция. Именно те в своята практика се сблъскват с необходимостта от промяна на ситуацията: първите разбират, че работят с потока, а текучеството все не намалява; вторите не са удовлетворени от своята работа с линейния персонал, независимо от вложените сили и енергия. И двете страни, като правило, имат своя собствена представа за способите за реализация на наставничеството, съответстващо на техните функции. Например, треньорът знае, защо и как да обучи наставниците, но не си представя много добре какви документи трябва да регламентират тяхната работа. HR – точно обратното.

Тренингът „МЕНТОРСТВО: стратегия и тактика за реализация в компанията“ позволява да запълните липсващото знания и да ги поставите в една единствена логическа верига. Характерната особеност на това обучение е комбинираният метод за обучение: технологическите въпроси на менторството  (например, характеризиране на ключови фигури) се разглежда в семинарен формат, комуникативните аспекти (провеждане на работни срещи на екипа на проекта, презентация на наставничеството на линейните мениджъри) във формат интерактивно обучение. Това позволява да се обхванат по-широк кръг от въпроси и да се отработят инструментите на практика.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?