Практическо обучение по коучинг-технологии

Практическо обучение по коучинг-технологии

Постигането на лични и екипни цели, мотивиране за получаване на желания резултат – това е, заради което хората се обръщат към услугите на професионалния коучинг-треньор. В основата на коучинга стоят взаимно изгодни отношения на партньорите ( коучинг-треньора и клиента), в резултат на което се получат необходимите резултати за клиента.

В задачите на коучинг-треньора взлиза фокусиране на клиента на неговите вътрешни ресурси, които ще помогнат за постигане на желаната цел. Как става това? По време на сесията клиента, под ръководството на треньора, анализира своята ситуация, стремежи, знания и навици, построява концепция за разкриване на своите възможности и планира необходимите действия.

Обучението коучинг се базира на усвояване на методите за разпознаване на скрития потенциал на бъдещите клиенти и способите за неговата реализиция.

Ще отбележим, че тези методи са сходни с другите методи за работа с клиентите, но са самостоятелна технология, имаща своята специфика. За разлика от консултирането тази технология не дава на клиента готови решения. От наставничеството коучинга се отличава с това, че треньора не споделя своя опит, той помага на клиента да постигне собствените цели. Също така коучинга се различава и от психотерапията: работата се осъществява в плоскостта на постигане на целите без потапяне в миналото на клиента, в дълбочината на чувствата му. Този метод не заменя или изключва другите. За него са характерни особености като яснота на използваните техники и методи, достъпност и ефективност на методите. Обучението коучинг значително разширява възможностите на влияние на служителите в компанията, позволява на управители, треньори, HR специалисти да увеличат ефективността на своята работа.

Training Center IJ  има специално разработена програма за обучение “Coaching” за ръководители и специалисти, в чиито задачи влиза работа с персонала. Както и другите тренингови продукти на Training Center IJ , тази програма има практическа насоченост, ясна структурана и е ориентирана към усвояване на конкретни инструменти за работа с потенциала и мотивацията на служителите в компанията. Ние сме се постарали да направим обучението по коучинг максимално ефективно и приложимо именно към бизнес-задачите:

  • Обединили сме в един курс всички най-действени технологии, които могат да използват в своята работа ръководители, HR-ите и треньорите;
  • Избрали сме интензивен формат на обучение по коучинг: за да усвоите навиците на коучинг треньора няма да са ви необходими за обучение много месеци;
  • Благодарение на широката гама от практически задания, всеки участник ще може да отработи получените навици, да бъде в ролята на коучинг-треньор и да анализира своята работа;
  • Включили сме в курса индивидуални и групови коучинг техники, които са подходящи за всеки един от тези видове;
  • Програмата дава възможност да се разработи свой собствен стил на работа с клиентите.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?