Подбор и обучение на корпоративни треньори

Подбор и обучение на корпоративни треньори

Успехът на всяка компания днес несъмнено зависи от инвестициите в материалния компонент на бизнеса. Въпреки това, голямо значение има квалификацията на персонала, способността да се реагира гъвкаво на всички кадрови промени и иновации в компанията. Неоспоримо предимство в това отношение имат компаниите, които имат в своя щат вътрешно корпоративни треньори – специалисти, които познават компанията отвътре, чувстват и разбират нейните служители, винаги са наясно с планираните промени; експерти, способни проактивно да реагират и подготвят служителите за всички нововъведения в компанията. Тяхната роля в обучението и адаптацията на новите служители е много важна.

 Постигането на целите на компанията утре – е работата на треньора днес.

Професионалните изисквания към вътрешните треньори са доста високи: способност да спечели и мотивира персонала за постигане на целите, способност да работи с група и със съпротивлението на групата, предаването на знания; наличие на опит, специфични знания, владеене на методиките и спецификата на обучение.

Този курс включва теоретичен материал и упражнения, насочени към развиване на практически умения и навици, например, методи за подробна диагностика на персонала и анализ на потребностите от обучение, увеличаване на лоялността към компанията чрез тренинги и много други. Курсът представлява универсална програма с използването на тренинги, индивидуални задания, сесии по персонален коучинг и треньорска практика.

Тази програма се провежда в  отворен формат, и всеки, който има намерение да се научи или усъвършенства в треньорската работа може да получи всичко необходимо за постигане на своите цели.

Training Center IJ  разработва и провежда програми за подготовка и развитие на треньори и в корпоративен формат. Тези програми отчитат спецификата на бизнеса и задачите, стоящи пред екипа на вашите корпоративни треньори.

Корпоративните програма за подготовка на треньори имат различен формат, както по времетраене, така и по използваните методи. В рамките на тези програми ние използваме: тренинги, майсторски класове; работни срещи; центрове за оценка и развитие с последващо съставяне на планове за развитие на треньорите; треньорска практика с провеждане на тренинги под ръководството на експертите на Training Center IJ.

Ако вашата компания няма свой вътрешен корпоративен треньор, но разбира, че има нужда от такъв служител, Training Center IJ с радост ще ви помогне в търсенето и подбора на професионалист, който ще бъде в състояние хармонично да се интегрира във вашия колектив.

Обръщаме вашето внимание на предимствата от сътрудничество с нас в областта  набиране на персонал.

Първо, разполагаме с голяма база от резюмета на треньори, преминали програмата за обучение на корпоративни треньори. Ние можем да дадем мнения и препоръки за всеки един от кандидатите не само въз основа на интервюта, тестове и препоръки от предишна месторабота. Изводите за кандидата се базират също на наблюдения за неговата работа и поведение в периода на обучение, както и от оценката на курсовата работа.

Второ, индивидуален подход към всеки клиент, гъвкавост в обсъждането за сътрудничество и оперативност: първите кандидати се насочват към клиента веднага.

Трето, удобен и детайлно разработен ред за взаимоотношения на Training Center IJ и компанията – клиент.

Специалистите на Training Center IJ имат голям и успешен опит в практическото обучение и сме готови да споделим с вас своите знания и професионални тайни.

За по-подробна информация, моля, обърнете се към нашите консултанти.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?