Организационен дизайн и изменения

Организационен дизайн и промени

Колкото и добри стратегии да са разработени в компанията, цялостен успех няма да има, ако структурата не е ефективна, а системата за управление на позволява да се реализират добри идеи в живота. Ако стратегията отговаря на въпросите какво искаме да направим за постигане на стратегическите цели и какви инициативи трябва да се реализират за това, то ефективната организационна структура установява мярка на отговорност и пълномощия на всяко звено, за да се постигнат целите и да се реализират инициативите, а системата на управление определя правилата и процедурите на вътрешните хоризонтално-вертикални комуникации. Ефективна организационна структура може да се нарече такава структура, при която във всяко звено обема на отговорност за резултата е балансиран с обема на определените пълномощия ( вземане на решения, управление на ресурсите или процесите и т.н.) и формираните в подведомственото подразделение компетенции.

Палитрата на възможните организационни проблеми е обширна, и за холдинговите и операционни моно-продуктови компании не е еднаква. Ако за първите основния проблем е взаимодействие на центъра и бизнес-единиците, то за вторите ключовата проблемна област е патологията на конкретните процеси и функции ( безстопанствени процеси, дублиране на отговорност, йерархия и т.н.).

В областта на организационните системи за развитие и управление, ние предлагаме следните услуги:

  • Разработка на целеви организационен дизайн ( за холдинги и моно-компании).
  • Разработване и внедряване на управление на целите и контролните показатели (performance management).
  • Разработване на програма за организационна промяна (управление на промените) в частта на прехода от съществуващата структура към целевата.
  • Поддържане на процесите на интеграция на организационната структура и система на управление в рамките на сливания и поглъщания.
  • Оптимизация и реинженеринг на бизнес процеси и функции.
  • Разработка на целеви модел и програма за промяна на корпоративната култура.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?