Контекстна реклама

Контекстна реклама

Контекстната реклама е най-бързият способ да получите резултати от вложените средства в привличането на клиенти чрез Интернет. Конверсионните рекламни обяви и продаващите заглавия са основните инструменти за привличане  вниманието на потребителите за по-нататъшно преминаване към сайта.

 

Услугата включва:

 • мониторинг на конкурентите, изучаване на своите и техните кампании;
 • съставяне на текстове за обяви и заглавия;
 • съставяне и водене на рекламни кампании;
 • анализ и корекция на рекламните кампании с цел повишаване на CTR;
 • уеб-анализи и препоръки за повишаване конверсиите на сайта;
 • отчитане на разходите и препоръки за оптимизиране на инвестираните бюджети.

 

Ползи за клиента:

 • бърз старт и възвръщаемост от каналите за реклама;
 • възможност за оперативно нанасяне на корекции във входящия трафик.

 

За кого е нужно това?

 • сайтове на една страница (Landing Page);
 • тестване на конверсиите за по-нататъшно насърчаване на търсенето;
 • бързи резултати от инвестирането на средствата;
 • за провеждане на акции, краткосрочни мероприятия.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?