Конкурентен бенчмаркинг

Конкурентен бенчмаркинг

Конкурентен бенчмаркинг е модернизиран евфемизъм, т.е. по-деликатно названия на бизнес разузнаване. Не трябва да се бърка с промишлен шпионаж, тъй като конкурентния бенчмаркинг използва абсолютно законни методи и не е условно наказуем.

Същността на конкурентния бенчмарковете се свежда до внимателен анализ и сравнение с прекия конкурент на своята продукция/услуги, мениджмънт или бизнес процеси. Целта е да се идентифицират предимствата на конкурента, да се установят методите на неговите постижения и максимално да се приеме най-прогресивния опит.

Естествено, конкурентния бенчмаркинг се е появил много преди това, когато през 1972 г. в Института за стратегическо планиране (USA) са измислили новия термин „бенчмаркинг“. Той е бил необходим за научно описание на „поглеждане“ в конкурентите и заимстване на прогресивен опит. А тази практика се заражда веднага след като възникват пазарните отношения и примитивните форми на конкуренция.

Конкурентен бенчмаркинг е неоспорим двигател на успеха. В крайна сметка, ако производителите не поемат успешния опит на преките конкуренти, съвременните технологии, идеи, оборудване и иновации, така и ще си останат собственост на своите „бащи“. Съгласете се, че е абсурдно да не се използва вече изобретения от Хенри Форд конвейер и всеки завод да започне да го измисля отново.

Конкурентният бенчмаркинг е живял, живее и ще живее.

Етапи на конкурентния бенчмаркинг

С каквото и да се занимава една компания, тя винаги следи дейността на своите преки съперници: нервно завижда на успехите и жестоко се радва на пораженията.

Както и навсякъде, в конкурентния бенчмаркинг всичко е сравнение. С него и започва процеса.

Етап 1. Сравнение на своя продукт, обем на продажбите или други показатели на растеж с текущото състояние на същите при преките конкуренти.

Етап 2. Избор на критерии, по които ще се провежда сравнителния анализ.

Етап 3. Избор на конкретно предприятие-конкурент, с което ще сравнявате вашите показатели.

Етап 4. Внимателно събиране на информация от открити ( или всякакви възможни) източници.

Етап 5. Анализ. Той включва определяне на истинските причини (иновации, технологични или управленски решения) за успеха на конкурента, както и възможностите за прилагане на този опит у дома.

Етап 6. Непосредствено внедряване на заимстваните решения, като правило, адаптирани към условията на собствените условия на работа.

Маркетинговите услуги за конкурентен бенчмаркинг предполага наличието на изходна информация от заявителя за детайлите и характеристики на проекта ( бриф „Бенчамркинг“).

Работата по конкурентен бенчмаркинг се провежда въз основа на договор със заявителя.

Стойността на услугите по конкурентен бенчмаркинг се договарят допълнително за всеки конкретен случай.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?