Разработка на моделите компетенции и интервю по компетенции

Разработка на моделите на компетенции и интервю по компетенции

Разработване на моделите на компетенции е един от най-важните компоненти на HR консултирането. Една от първите и основни стъпки в развитието на HR-стратегии на компанията.

Моделите на компетенции описват какви качества, знания, умения и навици трябва да притежава служителя на определена длъжност. Основната цел на създаване на модела на компетенции е да допринесе за ефективната работа на персонала в полза на конкретна  организация.

Ясното разбиране на необходимите и най-важни характеристики на служителя, какво и поведенчески качества помагат за най-структурирано и релевантно да се подходи към формиране на кадровия състав и създаване на успешен колектив.

Въпреки привлекателността на многобройните източници на „готови“, „шаблонни“ компетенции, повечето HR-специалисти твърдят, че всяка компания трябва да мине през процеса на разработване и адаптиране на техен собствен, уникален модел на компетентност. Това ще помогне на компанията да се развива достойно и да отстоява на конкуренти, както местния, така и на международния пазар.    

Training center IJ с радост ще ви помогне!

Специалната подготовка, натрупания опит и знания на специалистите на Training center IJ позволява разработването на модели и идентифициране на най-високо професионално ниво.

Ние провеждаме задълбочени изследвания, като се вземат предвид специализацията на производството. Компетенциите са не само същността на конкурентните предимства на компанията, но и стойността, която тя предлага на своите клиенти.

Непосредственото разработване на моделите на компетенции актуализира вече съществуващите в компанията длъжностни критерии, в процеса се установяват необходимите, и най-важното, предлагат се нови, високо конкурентни компетенции в зависимост от целите на компанията и конкретните актуални задачи.

Разработеният индивидуално за всяка компания модел на компетенциите се използва за различни HR-цели:

  • подбор на персонала;
  • насърчаване и ротация на персонала;
  • формиране на кадровия резерв;
  • обучение и мотивация на персонала;

При самостоятелна разработка на моделите на компетенции повечето компании се сблъскват трудоемкостта на подобни проекти от гледна точка на усилията и времето за сметка на установени бизнес-процеси.

Training center IJ поема ангажимента за реализиране на подобни проекти в кратки срокове: 7-14 дни.

В резултат на проекта клиентът получава напълно разработен модел на компетенции, който отговаря на потребностите и спецификата на компанията и отразява изискванията към указаните длъжности или служители. Взема се пред вид отрасъла, спецификата на корпоративната стратегия и култура, системата на управление.

Моделът съдържа подробно описание на: в какво се проявява владеенето на дадена компетенция, по какви признаци и поведенчески прояви може да се определи компетентността/не компетентността на служителя, както и наличие/отсъствие в него на други ценностни нагласи.

Въз основа на разработения модел, ние можем да Ви предложим интервюта по компетентност.

Ще се радваме на сътрудничество с вас и ще отговорим на интересуващите ви въпроси!

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?