Готови тренинги и методики

Готови тренинги и методики

Промените  в страната и в света доведоха до това, че Компаниите – заявители стават все по-взискателни, понеже имат възможност за избор на ефективни програми за обучение и обучители, способни да осигурят реализация на високото ниво на очаквания на участниците в обученията.

Комплексът готови методики е създаден на основата на оптимизирани и многократно тествани от нас тренинги в практиката, на основата на открити източници и научни данни, на основа опита на служителите, мениджъри и собственици на различни фирми, колегиалната работата на преподавателския състав.

СПИСЪК НА ТРЕНИНГИТЕ И МЕТОДИКИТЕ

1-МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ

2-МЕНИДЖМЪНТ И ЛИДЕРСТВО

3-УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

4-ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

5-ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?