Функционален бенчмаркинг

Функционален бенчмаркинг

Функционален бенчмаркинг (известен също като „отраслеви“) представлява сравнение и отчет на най-добрите практики на конкурентоспособни предприятия ( същите или свързани индустрии) с последваща адаптация и внедряване у дома.

Например, в областта на мотивация и управление на персонала, логистика, маркетинг, мърчандайзинг и т.н. Т.е. заимствайки не цялата схема на работа, а само някоя конкретна ( например, управление на продажбите), в която едно от предприятията в отрасъла има най-добри показатели.

Разбира се, преди да започнете да приемате опита, трябва да определите своите слаби страни и да анализирате всички конкуренти по темата, кой от тях показва най-добри резултати.

Обикновено, функционалният бенчмаркинг приема формата на лов за иновации. Веднага след като една компания оптимизира своята дейност за сметка на някакво уникално, гениално управленско или технологично решение, тя получава сериозно конкурентно предимство. А именно към подобно предимство се стремят всички останали играчи на пазара.

В повечето развити страни да споделяш опит е нормално явление, свидетелстващо за високото ниво на култура и цивилизованост на професионалистите в своята сфера. Нашата бизнес среда още не е готова за това. Затова всяка компания, намерила прекрасно управленско или технологично решение, се стреми максимално дълго да го запази в тайна от конкурентите. И докато успява да го прави, тя жъне плодовете на своето конкурентно предимство.

В същото време, мениджмънта на всички останали компании в отрасъла си блъскат главите над загадката: в какво се крие тайната на успеха на лидера? Анализират се всички възможни публични източници, следи се внимателно целия бизнес процес, информацията се получава с всички законни средства, но в крайна сметка няма да бъде намерен „златния ключ“, отварящ вратата на успеха.

Функционалният бенчмаркинг е достатъчно сложен процес, особено ако се налага да адаптира технология за компанията (например в областта на управлението на персонала), която е разработила за себе си, отчитайки спецификата и своя дял на пазара, компания, която дори не се явява пряк конкурент.

Маркетинговите услуги за функционален бенчмаркинг предполага наличието на изходна информация от заявителя за детайлите и характеристики на проекта ( бриф „Бенчамркинг“).

Работата по функционален бенчмаркинг се провежда въз основа на договор със заявителя.

Стойността на услугите по функционален бенчмаркинг се договарят допълнително за всеки конкретен случай.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?