Програма ,,Полево обучение“

Програма ,,Полево обучение“

Ефективно постренингово съпрождане на продавача на работното място

Доскоро се смяташе, че служителите на отдел продажби е достатъчно да посетят един тренинг, непоклатима основа на който са етапите и съответните техники на продажба, за да могат ефективно да общуват с клиентите. Служителите на аудиторното обучение зубрят азбуката на продажби като таблицата за умножение. В края на тренинга практически всеки един от тях може да демонстира (по време на ролевите игри) как правилно да установи контакт с клиента, правилно да идентифицира нуждите на клиента, а след това ефективно да презентира и отговаря на възраженията. И това е правилен подход, но това не е достатъчно.

Треньорите (особено работещите в търговията на дребно, ресторантьорството и продажбата на сложни интелектуални услуги, като недвижими имоти, застраховане), рано или късно осъзнават, че аудиторното обучение не дава този резултат, към който те се стремят. Сигурно много са се сблъсквали с това, когато служителите идват на работното място след тренинг и….продължават да правят всичко както преди въпреки, че по време на обучението те са разбирали всичко, били са въвлечени в работата и всичко при тях се получаваше. Много е важно да се направи така, че знанията, получени по време на тренинга, веднага да се приложат на работното място. За да не се разочароват от своя професионализъм при неудачното взаимодействие с клиентите: „ При мен нищо не се получава“ или отрицание на обучението: „Тренинг – това е страхотно, но ТАМ ние играхме, а ТУК е животът“. И като следствие  липса на динамика на продажбите и загуба на време за обучение. Ето защо след тренинговото „полевоТО“ обучение е необходимо. То е насочено към това, да се закрепят получените знания и те да се превърнат в навици. Само тогава ще има резултат.

Програмата е предназначена за:

 • Бизнес – треньори, които владеят технологията на провеждане на тренинги и искат да обогатят своя опит именно по дадената конкретна тема.
 • Полеви треньори, за които провеждане на обучения в обекта е основна функционалност.
 • Непосредствен ръководител, който е заинтересован от подкрепа на резултатите от обучението, проведено в център.

Резултати от програмата:

 • Предоставяне на терен за „полево“ обучение в системата на обучение.
 • Овладяване на технологията за провеждане на „полево“ обучение.
 • Умение ефективно да провежда обучение в индивидуален формат.
 • Запознаване с формите за обратна връзка по обучението.

Съдържание на програмата:

 • Цели на ‚полевото“ обучение.
 • Кога и кой провежда постренинговото обучение.
 • „Полеви“ тренинг и „полеви“ коучинг: каква е разликата.
 • Методика на провеждане.
 • Технологични инструменти в ‚полевото“ обучение.
 • Постренингът е проведен: какво да правим с резултатите от наблюдението и обучението.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?