Диагностика и развитие на корпоративната култура

Диагностика и развитие на корпоративната култура

Корпоративната култура е модерно понятие. Много компании сега смята за много важна съвременна тенденция да се занимават с „развитие на корпоративната култура“, „корекция на корпоративната култура“, „разработване на корпоративната култура“.

Това не е изненадващо, тъй като разработването и развитието на корпоративната култура носи много ползи. Това само някои от тях: повишаване на мотивацията на персонала, повишаване на отговорността и самостоятелността на работниците и служителите, повишаване на производителността, намаляване на административните разходи, промяна в принципите на контрол, увеличаване на скоростта на вземане на решения, подобряване на ефективността на решенията, включително стратегически, подобряване на качеството на продуктите и услугите, а оттам и на лоялността на клиентите, привличане на нови клиенти, увеличаване на скоростта на развитие на нови и модернизиране на стари продукти и услуги, укрепване на корпоративната марка, подобряване на ефективността на набиране и адаптация на персонала.

Някои български компании поръчват разработка на корпоративната култура на западни специалисти, които правят всичко по западен образец, без да се отчита спецификата на компанията и условията у нас. Често резултатът от такава работа остава в документите на висшето ръководство и реално не влияе на съществуващата корпоративна култура на компанията, заявените цели и мисия на компанията съществуват само на хартия.

Работата ни в Training Center IJ е основана на индивидуален подход към всяка компания.

Предимството на Training Center IJ е в това, че при нас изследването и формирането на културата възниква на ниво базовите концепции, парадигми и нагласи на нейните ключови носители и основните предполагаеми преводачи, така наречените „лидери на културата“. Ние задействаме основните звена на организационната структура, топ мениджърите и мениджърите на средно ниво.

При разработването на плана за действие по промяна и въвеждането на корпоративната култура, ние се фокусираме върху движението напред с получаване на постоянна обратна връзка за реалните резултати от промените.

Проектът се реализира на четири етапа:

1 Етап – диагностика на съществуващата корпоративна култура. Нашите специалисти използват следните методи: интервю със служителите. От 50 до 100 човека, при численост на компанията 500 човека; индивидуални или групови сесии с ТОП мениджърите; изследвания с въпросници и т.н. По този начин, ние получаваме пълна картина на съществуващата корпоративната култура в организацията.

2 Етап – Формиране на образа на КК ( корпоративната култура), съответстващ на целите и ценностите на собствениците и ръководителите на компанията и въплътени и в стратегията и за развитие. Ние извършваме стратегически и фасилитационни сесии, срещи с висшите мениджъри и мениджърите на средно ниво.

3 Етап – разработка на програма за развитие на КК чрез транслация на мисиите, вижданията, ценностите и стратегиите за развитие на компанията във всички системи и нива на нейната дейност.

4 Етап –  реализиране на Програмата за развитие на КК: работни групи, сесии по групов и индивидуален коучинг, тренинги, майсторски класове, и др.

Общо – 6,5 месеца при плътна работа в компания с 500 човека.

Какви задачи на бизнеса може да реши този проект:

  1. Определяне на основните характеристики на съществуващата корпоративна култура на Дружеството (както тя съществува, дори ако ви се струва, че я няма).
  2. Идентификация на слабите и / или да намаляващите ефективността на вашия бизнес страни, съществуващата корпоративната култура, идентифициране на ключовите фактори и рискови зони.
  3. Измерване на индекса на лоялността на служителите и факторите, влияещи върху индекса. Определяне на лидерите, промените и определяне на насоките за работа с тях.
  4. Идентифициране на негативните лидери и „паник лидерите“, ориентирани на запазване на собствения статус и възпрепятстващи развитието на компанията.

Кога и защо е възможно осъществяването на този проект?

Когато Резултатите на Компанията са далеч от очакваните и планираните.

Когато Компанията се готви за значителни промени – от смяна на ключовите ръководители до реорганизация и промяна на стратегията.

Когато планирате голяма промяна във вашия бизнес (достъп до нови пазари, въвеждане на нови продукти / услуги, създаване на мрежа от клонове / представителни офиси).

Ако имате някакви въпроси или разяснения, моля свържете се с нас! Ние винаги ще се радваме да помогнем на вашата компания в нейното развитие!

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?