Семеен коучинг

Семеен коучинг

Не напразно се говори, че семейството е единица на обществото. И както във всяко общество, и в семейството има проблеми и кризи. И често, самите хора не могат да се справят с тези проблеми. Тогава настъпва времето, когато е необходимо да се обърнат към семеен коучинг.  Не трябва да се бърка с психотерапевт, въпреки, че има елементи от  психологията в работата на коуча.

Семейният коуч може да работи както с един член от семейството, така и с всички. Например, разклатено е разбирателството, възникнало е отчуждение или проблеми в работата на един от съпрузите, което го кара да се затвори в себе си, а това се отразява на цялото семейство. Или децата имат трудно юношество, с което родителите не могат да се справят. От гледна точка на коучинга, семейството е на първо място, хората с тяхната система от ценности, навици, взаимоотношения. Всичко това е много по-сложно, отколкото в екипа на всяка компания. На работа човек е зает с производствените задачи, той може до края да не се разкрие като личност, докато в семейството човек става самия себе си с всички произтичащи от това последствия. В крайна сметка, всеки член на семейството е, преди всичко, човек с негов свят, желания, мечти и т.н. и всеки в семейството иска именно неговите интереси да се зачитат. Дори в малко семейство от двама души има сложни ситуации, какво да говорим за едно голямо семейство, където живеят 3-4 поколения.  

Семейният коучинг дава възможност да се справят с тези последствия и ситуации без ущърб за семейството. Продължителността на работа на семейния коучинг зависи от сложността на проблема, поставената цел. В резултат на работата със семейния коуч човек започва по-добре да разбира не само своите желания и потребности, но и на другите членове на семейството, придобива увереност и спокойствие, започва да осъзнава важността на света и любовта в семейството.

Защо е най-добре да се консултирате със специалист, а не с приятели?

Работата е там, че приятелите и близките просто изказват своето мнение, което често клони към някоя от страните в семейството, не се опитват да разгледат проблема от различни страни. В резултат, вместо помощ човек получава още един проблем и така проблемите му се увеличават. И той не е в състояние да се справи сам.

Семейният коучинг не е психоанализа, не е консултиране, не е наставничество. Това е процес, в резултат на който вие се учите да бъдете да бъдете щастливи, учите се да обичате и разбирате своите близки. А коуча ви помага за това.

Поле за запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ И/ИЛИ ИМЕ НА ФИРМА:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА:

ОТНОСНО (Заглавие):

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: