Life коучинг

Какво е индивидуален коучинг ?

Хората се обръщат за помощ към коучинга  тогава, когато трябва нещо да променят в своя живот. Когато започва да се пробужда необходимостта да се промени нещо, но не повърхностно, а в дълбочина. И човек започва да разбира, че нещо става с него, а сам не е в състояние да разпознае това.

За целта съществува един от най-търсените тренинги – Life-коучинг. Особеностите на този вид коучинг е, че  дава възможност на човек да почувства своето вътрешно състояние и да намери изход от формиралата се ситуация.

Life  в превод от английски означава „живот“, а „коучинг“ – наставничество, заедно – „наставничество в живота“. Въпросите, които се засягат на сесиите са разнообразни, от всяка сфера на живота: здравето, отношенията с близките, кариера или лично усъвършенстване.

Задачата на коуча е не да дава конкретни препоръки и отговори на въпроси, а да направи така, че клиентът в процес на размисъл и разсъждения, сам да намери тези отговори и пътищата за решаване на проблемите, които го вълнуват. Life коучингът е, че нишката на Ариадна, която води извън лабиринта на Минотавъра, помага да се намерят средствата, за които клиентът не се е досетил.

Клиентът постепенно започва да се обръща не само към отделни моменти от живота, а към живота си като цяло, като по този начин намира хармония в отношенията, работата, здравето, кариерата, и т.н.

Консултации в стил коучинг  са метод, при който чрез използването на специални техники на разговор, клиентът е доведено до това да  започва да действа, а не само да размишлява. Но този метод работи само ако клиентът е готов да поеме отговорност за резултата. Коуча помага да се реши проблема, а не го решава. Това е важна отличителна особеност на коучинга от другите видове тренинги, консултации и т.н.

Life коучинга е насочен към това, да научи човек сам да намери отговорите на вълнуващите го въпроси, като се обръща към своя вътрешен потенциал и ресурси.

Основни  направления на Life коучинга?

Life коучинга има няколко направления:

 1. Психологически коучинг
 2. Семеен коучинг
 3. Кариерен коучинг
 4. Коучинг за лична ефективност
 5. Имидж коучинг

 

Какво дава Life коучинга:

 • Вярата в себе си и в бъдещето.
 • Умението да се виждат и правилно да се поставят цели.
 • Разработване на ефективни стратегии.
 • Умението да не се спира, а да се върви напред.
 • Ефективно планиране и използване на своите ресурси.
 • Намирането на дейности, които вдъхновяват и доставят удоволствие
 • Умението да се намира подкрепа и съмишленици.
 • Умението да вдъхновяваш себе си и останалите.

 

 

Поле за запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ И/ИЛИ ИМЕ НА ФИРМА:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА:

ОТНОСНО (Заглавие):

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: