Коучинг за лична ефективност

Коучинг за лична ефективност

Често в живота се случва така, че човек сякаш и образование има, и в обществото е приятен, но нещо в живота му липсва. Каквото и да прави, все не достига определени висоти. Как да се измъкне от порочния кръг на неудачите, как да го скъса? Изхода в този случай е един – коучинг за лична ефективност.

Това е компас в океана на живота. Освен всички предимства, които имате, вие вместо да плувате в океана на случаен принцип, получавате този компас.

Кой се нуждае от коучин за лична ефективност?

 • Всеки, който иска да стане по-ефективен от вчера;
 • Всеки, който смята, че има скрит огромен потенциал, но не знае как да се разкрие;
 • Човек, който разбира, че може да направи повече, но не знае откъде да започне;
 • Всеки, който иска да повиши КПД в живота;
 • Всеки, който не иска да зависи от външни фактори и да живее както той иска;
 • Който и да е готова да инвестира пари и усилия в обучение, който не се страхува от трудностите и е решен да спечели.

За кого е коучинга за лична ефективност?

Ако говорим за подобряване на професионалните умения, този коучинг е подходящ за мениджъри, собственици на бизнес, предприемачи. За всички онези, които трябва да увеличат личната ефективност не само за собственото си развитие и образование, но и за работата. В този случай, единствено мерило за успех ще бъде потенциала на човека.

Какво дава коучинга за висока ефективност?

В процеса на коучинга се осъществява:

 • Запознаване с понятието лична ефективност, както и нейните компоненти. Съставяме модел ма личността.
 • Разработване на план за повишаване на личната ефективност. Времевият диапазон не е важен.
 • Определяне на ресурси и начините за тяхната реализация.
 • Определяне на ценностите и работа с тях.
 • Придобиването на умения и знания за повишаване на КПД.
 • Работа с видимото човешко поведение и неговите прояви – роли, маски и архетипи.
 • Понятието как да мислим конструктивно и ефективно, разбиране на своите убеждения и светоглед.
 • Правилно взаимодействие с обкръжаващите хора.

Как се провежда коучинга за лична ефективност?

В началото сесиите ще преминават в активна и интерактивна форма. Продължителността и броя на седмица ще зависи от поставените задачи.

Възлагат се „домашни работи“, без които няма смисъл да се започва работа с коуча.

Личният коучинг е насочен към промяна на мисленето. Не напразно се казва, бедния мисли бедно, богатия богато. Така е и тук.

Този вид коучинг е основополагащ, затова неговите задачи са толкова глобални. Започвайки с осъзнаване на поставените цели, които могат да бъдат декларирани и истински  и отразяват три направления:

 • Въпроси, които са свързани към семейството.
 • Социалните и професионалните кръгове, както и кариерното развитие в професията.
 • Творчески потенциал и посока за развитие на своите способности.

Личният коучинг има няколко различни методики, които дават възможност да се идентифицират и определят истинските ценности, помага на човека да програмира своето поведение към успех, създава определени виждане на минали постъпки и отношения към тях, и на основата на това създава допълнителни ресурси.

 

Поле за запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ И/ИЛИ ИМЕ НА ФИРМА:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА:

ОТНОСНО (Заглавие):

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: