Анализ на текущата ситуация и потребностите на бизнеса

Анализ на текущата ситуация и потребностите на бизнеса

На този етап е важно да се разбере на какво ниво на развитие на професионалната компетентност e действащия състав. Важно е също така да се направи оценка на настоящите финансови или числени критерии за резултатността на работниците и служителите при настоящите нива. Тези данни ще ви помогнат да планирате проекта и да зададете целеви показатели за обучение.

Например, при дадените условия, в качеството на анализ на текущото ниво на компетенции може да се използва метода на открито наблюдение на тестовата група ( 100 % от колектива) по „крайните показатели“ ( най-добрите и най-слаби по резултат на продажби). За диагностика на влзадеене на продукта могат да бъдат използвани въпросници. В качеството на критерии за ефективност се анализират показатели като: оборот ( условно); среден обем продажба на човек; брой позиции в средната продажба; отношението на продажбите към посещенията; обращаемостта на стоковата група или % на реализация на колекцията.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?