Анализ и обсъждане концепцията на университета

     Анализ и обсъждане концепцията на университета

Това е ключов етап от работата. Ние окончателно формираме визията за образователната структура. За целта е необходимо  да се отговори на следните въпроси:

  • Какви задачи ще реализира структурата? Какви цели ние сме готови да си поставим за следващата година? Какви резултати очкаваме? Защо имаме нужда от тях?
  • Кой ще учим? На какво? Колко често? С каква периодичност? Как ще оценяваме резултатите?
  • Как системата на образованието ще се корелира с другите процеси на работа с персонала? Обучение и подбор? Обучение и адаптация? Обучение и оценка? Мотивация? В кой момент се включва услугата обучение, какви учебни продукти са необходими за това?
  • Каква ще бъде оргазнизационната структура на отдела? Численост на отдела? Области на отговорност на служителите на отдела? Система за оценка и мотивация на треньорите?
  • Как ще се реализират основните процеси: разработване на курсовете, събирането на групи, печатни материали, съхранение на информацията, предаване на информацията?

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?