Специализиран интерактивен  тренинг

За тези чиито продажби зависят от работата с широк спектър възражения. Тренингът е насочен към отработка на навиците за анализ на истинските възражения, умението да се отговаря на различните възражения, ненатрапчиво да се помогне на клиента да вземе правилното решение и да се завърши сделката.

Вие ще получите ефективни техники за преодоляване възраженията на клиентите, необходимо условие за успешното завършване на сделката. Това ще ви позволи да увеличите обема на продажбите в най-кратки срокове.

По време на тренинга голямо внимание се отделя на практическите упражнения насочени към придобиване и укрепване на навици. Повечето техники и методи за въздействие се отработват в ролеви игри.

 

Програма на тренинга:

1. Определяне на възраженията.

 • Възможностите да продадем без да има възражения.
 • Типичните възражения. Типовете съпротивление.
 • Диагностика на типовете съпротивление.

2. Различните типове възражения.

 • Причини за възраженията на клиента.
 • Диагностика на скритите възражения.
 • Методи и техники за работа с възраженията: превръщане на възраженията в изгода, управление на възраженията.
 • Техники за убеждаване в работата с клиентите.
 • Модели за работа със стандартните възражения на клиентите.
 • Как да постъпим когато клиентът изрази недоволство.
 • Работа с жалбите и претенциите на клиента.

3. Способи на взаимодействие с различните типове клиенти.

 • Отработка на речевите конструкции при работа с възраженията.
 • Способи на общуване с различните типове клиенти.

4. Работа в конфликтни ситуации.

 • Стратегии на поведение в конфликтна ситуация.
 • Способи за сваляне на нервно-емоционалното напрежение.
 • Способи за реагиране на критика, забележки, обиди.
 • Как да разпознаем човекът-манипулатор и как да противодействаме на психологическото въздействие.

5. Майсторството при работата с възраженията.

 • ,,Философия’’ на възраженията.
 • Идентифициране стандартните възражения на нашите клиенти.
 • Работа със съдържанието на възраженията.
 • Използване на аргументите: цена, качество и др.
 • Скритите възражения. Типове скрити възражения. Техники за разпознаване на скритите възражения и работата с тях.
 • Възражения които възникват поради недостатъчно добро определяне стратегията за покупка и важните за клиента критерии.
 • Работа с процесът отговор на възраженията.
 • Техника за работа с психологическите особености на клиента които не се съгласява.
 • Използването на метафори при работата с възраженията.
 • Използването на скрити команди, скрити въпроси и твърдения.

Метод за водене на тренинга:

В програмата са включени различни проблемни ситуации за решаване в малки групи, ролеви и делови игри.

Тренингът се провежда под формата на интерактивно общуване, диалог и отговори на въпроси, дискусии,изпълняване на устни и писмени задачи.

 

Допълнителна информация
Лектор
Цена (група) Поискай оферта
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Програма Адаптивна
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходящ тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Вижте още …