Психология на секса и любовта

Авторски тренинг на Лилия Тумбева

 

Имате нужда другите хора да ви обичат и уважават. С тенденция сте за самокритика, а същевременно разполагате с голям неизползван потенциал, който все още не сте обърнали във ваша полза. Макар и да имате някои лични слабости, като цяло сте способен да ги компенсирате. Макар отвън да изглеждате като дисциплиниран и владеещ се човек, вътрешно сте несигурен и загрижен. Понякога имате колебания дали сте взел правилното решение. Обичате промяната и разнообразието и сте разочарован, когато ви се налагат ограничения. Мислите независимо и не приемате чуждите твърдения без задоволително доказателство. Открили сте колко е неразумно да се саморазкривате пред другите. Понякога сте екстровертен, приветлив, общителен, но понякога и интровертен, предпазлив и резервиран. Някои от стремежите ви са доста нереалистични. Сигурността е една от главните цели в живота ви.

Ако това се отнася и за вас, ако разпознавате своите чувства и разбирания или споделяте дадена оценка, то нашите срещи са отговор на въпроса ви или решение за проблема ви.

Лекторът Лилия Тумбева е специалист в областта на когнитивната психология и психотерапия с 14-годишен опит и доказани резултати в частната си практика.Завършва образованието си по психология в Киевският международен Университет под ръководството на проф. Юрий Трофимов. Специализира НЛП на съзнанието”При професора на Ню Йоркската Академия На Науките д-р. Г.Тройх. Придобива степен на професионална квалификация със специалнаост „Психометрия и Арт-терапия” в Пловдивският Университет с научни ръководители проф. Д.Лефтерова и доц. Д-р. Цоков. Следваща степен на професионална квалификация е със специалнаост„Приложна Психология и Психотерапия” в Медицински Университет Пловдив с научен ръководител Д-р. Стоев .Преминава успешно обучение в областта на „Подсъзнателната и Квантова мисъл” при Джон Кехоу. Изучава  уменията на „Езика на тялото и изкуството на вербалната и невербална комуникации” при Алън Пийз.Професионално обучение в метода “МИСЛОВНИ КАРТИ”при създателя на метода,номиниран с Нобелова награда за мир 2011, проф. Тони Бюзан. Сертифицирана от ЕАТА/Европейска Асоциациа по Транзакционен Анализ/ и БАТА/Българска Асоциациа по Транзакционен Анализ/. Член на Европейската Асоциация на психотерапевтите.

Защо психологията на секса и любовта са на дневен ред?

Ето моя прост отговор:

Стремителното развитие на психологията отговаря на една огромна потребност. В условията на нашия разцентрован свят се налага задълбочено проучване.Необходимо е да се открие здрава почва и върху нея да се гради.

Болестите са станали начин на живот:

Изтощението , подтиснатостта ,възбудата ,чувството за малоценност , болезнената напрегнатост ,агресивността ,злобната надпревара , враждебността ,страхът ,тревожността ,стремежът към превъзходство на всяка цена…

Твърде много неща са деформирани

Сексуалността , възприятието, обществения климат, човешките стойности, религията…

Тъжно е да се наблюдава колко много хора не представляват нищо в сравнение с онова, което биха могли да бъдат.Човешките контакти се разпадат . Спокойствието и ведростта учудват. Все повече хора неосъзнато  изпитват ужас от себе си,без да са наясно, че от тук започва величието, стига да преодолееш това чувство.

Всичко е равновесие!

Има само едно решение  – да се намери здрава изходна база.А тя е една единствена – физическо и душевно равновесие. Нищо не бихте могли да постигнете без него.

Всяка болест, всеки психологически недъг,всяка неуравновесеност отдалечава човека от самия него и възможностите му.

Блокиралият човек.

Милиони хора приличат на този човек.През целият си живот са блокирали върху няколко идеи,върху няколко заучени мисли, няколко повтарящи се рефлекси.Не са осъзнали нито отправна точка , нито крайна цел. Не са осъзнали дори собствените си възможности.Всички те смятат, че живеят.А всъщност всички те се въртят като риби в аквариум….Докато един ден някой „техник”не му даде обяснението,че човек ЖИВЕЕ единствено когато е ЦЯЛОСТЕН,физически и психически , а не раздробен на многобройни фрагменти.

Много хора усещат, че им липсва нещо,за да бъдат самите себе си.Повечето психологични заболявания се дължат на неправилното ориентирано търсене именно на тези липсващи неща….

Голямата тема ; Психиката УМ и Душа

Доколко човешкия дух е дете на еволюцията?Адаптивност или интелект?

Идеята: теми и материали,които да хвърлят по-голяма  яснота за еволюцията на човека и по един или друг начин са свързани с неговите потребности

-ценностна система;

-наследствени фактори;какво прави едни лица по-атрактивни от другите ”Красиво лице”

 

 

Сексуалността на хората се влияе от много външни фактори

-Темата: сексуалността на ХХI век

Сексуалното желание от гледна точка на невробиологията и свързаните с него мотиви ,чувства и тяхното биологично начало

-защо мъжете лъжат ,а жените плачат?

-как хората постигат своите цели и какво представлява успехът.

Интелект,дарба,настойчивост. Какъв е личният фактор и какво е най-важно.

Как хората постигат успеха си?

КЪМ ПРОГРАМАТА НА ТРЕНИНГА>>>

Метод за плащане:

———————————————————————————————————————