Професионални асоциации – Раздел “Психология”

 

Българска асоциация по психотерапия

Българска асоциация по хипноза |

Българска асоциация по приложна психология |

Българска асоциация по психодрама и групова терапия |

APICS – Bългария |

ТА Център Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси |

Фондация Българска школа по психоанализа – Варна |

Център “Динамика” |

Дружество по позитивна психотерапия в България |

Група за развитие на психоаналитичната практикаicp-bg.com

icp-bg.com

Български институт за отношения между хората |

Център за психосоциална подкрепа |

Фондация Асоциация Анимус

Психично-здравен сайт

Научен център “Психология и здраве” |

Психотерапевтичен институт по социална екология на личността |

Българско общество по аналитична психология |

Българска психиатрична асоциация |

4 Април – Сдружение на младите психолози |

Семинари по психология |

|Сдружение за училищно и семейно консултиране |

Превантивно-информационен център по проблеми на наркоманиите – София |

Българска полиграфска асоциация |

Асоциация на студентите медици – Пловдив |

Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия |

Българска Асоциация по Перинатална и Репродуктивна Психология |

Асоциация на студентите медици – Пловдив|

Ако искате да се включете в Training Center IJ, ни пишете на мейл : Office@training-center.bg

Начало