Образец

дфдддддддддддддд

 

 

Допълнителна информация
Цена 160 лева
Обем, страници 154 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 50 лева
Идентификационен код 10001
Аудитория
  • Ръководни умения
  • Търговски умения
  • Преговори
  • Продажбени навици
  • Създаване на база данни