МЕЖДУНАРОДНИ OРГАНИЗАЦИИ – ПСИХОЛОГИЯ:

 

IUPsyS – Международен съюз за психологически изследвания

 

EFPA – Европейска федерация на психологическите асоциации

APA – Американска психологическа асоциация

DoB – Десетилетие на поведението

TI > Тавистокски институт

HSDI – Институт “Динамика на човешките системи”

IABMCP – Международна академия по поведенческа медицина, консултиране и психотерапия

PsySR – Психолози за социална отговорност

PsycheMatters

Psychoanalysis & Psychotherapy LuciferEffec

Wisdom Research

IAAP – Международна асоциация по приложна психология

ITC – Международна комисия по тестовете

SPN – Мрежа за социална психология

ODN – Мрежа за организационно развитие

NTL – Национални тренинг лаборатории

PAN – Мрежа за оценяване на изпълнението

Ако искате да се включете в Training Center IJ, ни пишете на мейл : Office@training-center.bg


Начало