Мърчандайзингът като инструмент за стимулиране на продажбите-ПРОГРАМА

Мърчандайзингът като инструмент за стимулиране на продажбите – Програма

Целта на курса „Мърчандайзинг“ е изучаване на закономерностите, определящи поведението на потребителя и инструментите за въздействие  в търговията на дребно. При реализацията на поставените цели   участниците в курса ще придобият необходимите знания, умения и навици.

В процеса на обучение участниците ще знаят:

-икономическите и психологическите фактори в основата на поведението на купувача в търговията на дребно, методи за въздействие върху купувача.

-ще могат: да анализират фактори, определящи поведението на купувача в конкретен формат на търговията, да изграждат в съответствие с тях мероприятия за успешно функциониране на търговските обекти.

 

 1. Поведението на клиента при покупка
 2. Потребителският пазар в маркетинговата система
 • Потребител и  клиент. Типология на потребителите
 • Стратификация на потребителите
 1. Потребителско поведение: фактори, фази, типове
 • Модели на потребителско  поведение
 • Фактори, влияещи на поведението на потребителите
 • Процесът на вземане на решение от  потребителите
 • Типове поведения на потребителите при вземане на решения за покупка
 1. Управление възприятието на клиента
 • Сетивата и емоциите
 • Как работи това в продажбите?
 • Силата на цветовете
 • Изводи
 1. Мърчандайзинга като програмиране поведението на клиента
 • Шестте закона на зрителното възприемане на стоката
 • Закони на зрителното възприемане на  цветовете
 • Възприемането на системата за осветление на магазина
 1. Управление възприятието на човека в мърчандайзинга
 • Значението на рефлексите и вниманието в продажбата
 • Разпределяне на познавателните  ресурси в пространството на магазина и във  времето
 • Управление поведението на клиентите на базата възприятия и усещания
 1. Атмосферата на магазина като фактор за увеличение обема на продажбите
 • Разпределяне търговската площ на магазина
 • Външни фактори влияещи на сензорните рецептори и формиращи психологическото състояние на клиента
 1. Значението на цветовите решения в построяването на силен бранд
 2. Мърчандайзинг – понятия, особености, условия, концепции
 3. Четири основни  принципа на  мърчандайзинга
 4. Marketing mix
 5. Видове стоки в магазина
 6. Зониране на магазина
 7. Общи правила на мърчандайзинга
 8. Шелфинг
 9. Мърчандайзингови хитрости

 

Разработка на проект (самостоятелна работа след тренинга)

В продължение на 2 седмици след тренинга участниците:

Анализират плюсовете и минусите(грешките) на съществуващото положение(,,как е сега“) по ,,Алгоритъм за работа по мърчандайзинга в магазина‘‘

 

Разработват концепцията за нърчандайзинга в своя магазин или отдел, също и планограмата за подреждане на продуктите(,,как трябва“)

Участниците изпращат на треньора по имейла двата варианта на планограмата (,,как е сега‘‘ и ,,как трябва‘‘) за оценка и корекции.

Треньорът посещава всеки магазин и на място дава своята оценка за правилността и целесъобразността на едно или друго решение.

След корекциите планограмата се реализира и продуктите се пренареждат.

Треньорът посещава всеки магазин и ,,приема‘‘ проекта. При отдалеченост на обекта работата се осъществява онлайн ( анализ и коригиране на изпратени по интернет планограми, фотографии, със задължително описание на целевите групи клиенти и околната среда на магазина.

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!