Потребителският пазар в маркетинговата система

Потребителският пазар в маркетинговата система

 

vidove-potrebiteli-1

 

Видове потребители, стратификация на потребителите

 1. Потребител и клиент. Типология на потребителите 

Думата „купувач“ впечатлява много повече от „потребител“. В крайна сметка, в условията на пазарна икономика е важен този, който може да купи. Разликата в тези две, сякаш близки понятия е очевидна: потребител може да бъде всеки, купувач – само този, който е способен да плати. Разбира се , в условията на развита икономика тези две категории са много сходни.

Когато някой човек харчи своите пари за удовлетворяване на своите нужди, задачата на маркетинга е доста проста: да изучи, да разбере и прогнозира тези нужди и да ги удовлетвори посредством стоки или услуги. С други думи, потребителят ( човек, удовлетворяващ потребности) и купувача (този, който взема решение за покупка и харчи пари) са се слели в едно лице. И все пак за маркетинга реалната картина в много от случаите не е толкова проста.

И така, потребителите на стоки и услуги, идеи – това са хора, група гора, организации от различен мащаб и профил на дейност, използващи стоките, услугите, идеите.

За целите на маркетинга, за разработката на стоката, за нейното позициониране в изгоден сегмент на пазара, провеждането на грамотна стратегия за придвижване на стоката е много важно да се определят най-съществените, най-големите целеви групи потребители, различаващи се помежду си, но имащи вътрешно групово сходство по съществени признаци за потребление и потребителско поведение.

Има пет вида потребители, съществено различаващи се по своите поведенчески стратегии на пазара:

  1. Индивидуални потребител, т.е. такива, които придобиват стоката изключително за свое лично ползване. Така постъпват самотните и отделно живущите от семейството граждани. Обикновено, индивидуално се купуват дрехи, обувки, лични вещи. Преди всичко индивидуалните потребители се интересуват от качеството на стоката: полезност, относно цената, външен вид, опаковка. В България този пазар е малък. В САЩ това са най-обезпечените потребители.
  1. Семейството или домакинството – основният тип потребители на хранителни и нехранителни продукти, с изключение на дрехи и лични вещи.. решенията се приемат или от съпрузите заедно, или от главата на семейството.
  2. Посредниците закупуват стоката не за лично ползване, а за последващо препродаване. Те се занимават както с потребителски стоки, така и с промишлени стоки. Те основно се интересуват не от качеството на стоката, а от рентабилност, оборотност, транспортната опаковка, срок на годност и др. Те са по-професионални купувачи, отколкото семействата и индивидите.
  3. Снабдителите или представителите на фирми вземат решения за закупуване на промишлени стоки. Това обикновено са тесни специалисти, които добре познават стоката, а възможно дори по-добре и от самите производители. Процеса на покупка, започвайки от осъзнаване на проблема и завършващ с оценка работата на доставчика, се подлага на точна формализация. Взема се предвид всичко, което може: цена,   характеристиките на всяко изделие, оперативност на доставките, транспортни разходи, асортимент, репутацията на производителя, квалификацията на персонала, съвети и референтни материали, бърз отговор на обратна връзка с клиентите, възможност за получаване на кредит или разсрочено плащане.

2. Стратификация на потребителите

Социалната стратификация – включва възприемане на  йерархия, в която потребителите се оценяват помежду си като …

 

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 4 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 142003

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи