Търсене на клиенти по телефона – програма

<<< Обратно към: Тренинг по продажби: „Студени обаждания или търсене на клиенти по телефона“

 

Програма на тренинга:

 1. Особености на телефонното общуване
 • Предимства на телефонното общуване.
 • Минуси на телефонното общуване.
 1. Подготовка
 • Формулирайте предимствата за всяка група клиенти

Задание 1.

 • Намерете приятното звучене на вашия глас
 • Гласови характеристики
 • Задание 2
 • Задание 3
 • Интонации:
 • Подгответе ключова фраза, с която вие ще заинтересовате клиента

Задание 4

 • Съберете информация на потенциалните клиенти
 • Източници на информация за потенциалния клиент:
 • Преди телефонният разговор е желателно да знаете:
 • Задание 5
 • Формулирайте целта на телефонният разговор

Задание 6

 • Съставете си форма, която ще попълвате по време на телефонния разговор
 1. „Пробив през секретаря“
 • Тактика 1. „Максимум увереност – минимум информация“
 • Тактика 2. Направете секретаря съюзник.
 • Задание 7
 1. Разговор с отговорното лице
 • Настройте се за успех
 • Следвайте плана                                                                                         
 1. Възможни тактики за представяне целта на студеното позвъняване
 • „Аз звъня просто за да се представя“
 • „Маркетингово изследване“
 • Тактика за директно предложение
 • Задание 8
 1. Отговор на типичните възражения
 • Алгоритъм за отговор на „телефонни“ възражения:
 • „Знаете ли, аз съм много зает и няма време“.
 • „Ние вече работим с друг доставчик“
 • „Не се интересуваме“
 • „За сега не можем да си го позволим“
 • „Това не ни трябва“
 • „Разговаряйте с моите подчинени“
 • Задание 9

<<< Обратно към: Тренинг по продажби: „Студени обаждания или търсене на клиенти по телефона“