Работна тетрадка на участника

<<< Обратно към: Тренинг по продажби: „Студени обаждания или търсене на клиенти по телефона“

Работна тетрадка на участника в тренинга по продажби

Кратко съдържание на тренинга:

 

Упражнение №1 „Какво искам да постигна и какво съм готов да направя за това“

Упражнение №2 „Установяване на контакт. Направи комплимент“

Упражнение №3 „Идентифициране на потребностите. Потребностите на моите клиенти“

Упражнение №4 „Идентифициране на потребностите. Задай въпрос”

Упражнение №5 „Презентация. Съответствие на продукта с потребностите“

Упражнение №6 ,,Тристепенна презентация‘‘

Упражнение №7 ,,Идентифициране на потребностите. SPIN –техника‘‘

Упражнение №8 ,,Преодоляване на възраженията”

Упражнение №9 ,,Характеристика на компанията в която работите‘‘

Упражнение №10 ,,Сравнение с конкурентни компании‘‘

Заключителна анкета

 

<<< Обратно към: Тренинг по продажби: „Студени обаждания или търсене на клиенти по телефона“