Конспект за треньора

<<< Обратно към: Тренинг по продажби: „Студени обаждания или търсене на клиенти по телефона“

Конспект за треньора:

 1. Запознаване на треньора с участниците в групата
 • Цели тренинга:
 • Кратко съдържание на програмата:
 • Упражнения за запознаване на участниците:
 • Създаване на правила
 1. Поставяне на лични цели ( 20 мин)
 1. Първи етап на продажбата – установяване на контакт ( 2 часа)
 • Правило на 40 секунди
 • 2. Правилото на комплимента
 • 3. Подстройка към клиента (огледално поведение)
 • Упражнение за цялата група:
 1. Втори етап на продажбата – идентифициране на потребностите ( 2 часа).
 • 1 Видове потребности
 • 2 Типове въпроси
 • Проверка на готовността за сключване на сделка
 • 3. Как правилно да слушате или техники на активно слушане

5.Следващ етап – презентация на продукта или услугата ( 2.5 часа)

 • Характеристики и ползи
 • Триетапна презентация
 • Метод СПИН
 1. Четвърти етап от продажбата – преодоляване на възраженията (2 часа).
 • Алгоритъмът за преодоляване възражения се състои от 5 етапа:
 • Изслушайте клиента, т.е. дайте му възможност да се изкаже.
 • Допълнителни методи на убеждаване
 • Ценова политика
 1. Последен етап – завършване на продажбата (1 час)
 2. Завършване на тренинга (30 мин)

 

<<< Обратно към: Тренинг по продажби: „Студени обаждания или търсене на клиенти по телефона“