Какво е “Тестове и анкетни карти”

Тестове и анкетни карти

Набирането и разпределението на персонала вътре в предприятието също е една от областите на психологическите тестове. Много от професиите предполагат наличие в човека на определени психологически качества. За съжаление, не всички от тях се поддават на развитие или коригиране, затова и има ограничение за заемане на някои видове дейности. Психологическите тестове позволяват навреме да се открият тези ограничения и по този начин да се предотвратят излишните разходи за обучение, възможни бъдещи аварии и вероятни лични проблеми във връзка с неудачно избраната професия. Много психологически тестове идентифицират скрития потенциал на човек, откривайки перспективни направления на неговия професионален растеж.

В този раздел са подбрани бизнес-тестове. Тестове, които ще помогнат да определите своя делови потенциал. Ще ви кажат дали можете да бъдете ръководител, можете ли самостоятелно да вземате решения, ще съумееете ли да построите собствен бизнес. Ще ви покажат дали имате делова хватка.

Наред с бизнес тестовете в тази категория има и други тестове, които могат да ви бъдат полезни. Това са психологически тестове, например, за оценка на личните качества или за определяне за преобладаващите личностни качества. Това са тестове за способностите определящи вашите умения и знания, необходими за да станете бизнесмен. Сред бизнес-тестовете има както прости, които могат да определят вашия стил ан ръководство, така и достатъчно сложни бизнес-тестове, които ще ви помогнат за изграждането на стратегия за управленския екип.

Анкетата е гъвкав и едновременно с това деликатен инструмент за събиране на първичните количества данни ( статистика). За да се получи качествено изследване и то да доведе до достоверни резултати, е необходимо да се направи анкета с такива въпроси, които не само да бъдат зададени в нужния ред, но и да позволят решаването на поставените задачи. За целта трябва като минимум да притежавате определени знания.

В основната част на анкетата, в която всъщност съдържа въпроси, следва да се обърне специално внимание на съдържанието, вида на въпросите в анкетата, броя и реда на тяхното местоположение, наличие или липса на контрол (проверка) на въпроса. В анкетата се препоръчва да се използват разлчини видове въпроси – списъци, избор на различните варианти, матрици, интересни въпроси с поле за свободен отговор и др. Те позволяват да се разкрият нюансите и да се разгледа проблема от различни страни.

Тестовете и анкетните карти са незаменим инструмент в бизнеса, когато се налага да се събира актуална информация за решаването на определени задачи в сравнително кратък срок. В този раздел ще намерите интересни и апробирани в практиката тестове и анкетни карти.