Как ефективно да управляваме своето време?

Как ефективно да управляваме своето време?

efektivno-da-upravlavame-svoeto-vreme

Основният принцип на управление на времето се формулира така: ние или използваме времето, или го губим. И тук е уместно да си изработим навика за самодисциплина.

За да си изработим този навик, трябва да си създадем мотивация. Какво най-много мотивира човека? Най-много  мотивира успеха. А какво е това успех? Успех – това е цел. Всеки път, когато завършите голямо дело, чувствате прилив на енергия, ентусиазъм и самоуважение.

Прочетете това внимателно!

Мисленето управлява процеса на Вашите действия. Мислите приемат форма на убеждения – убеждения в това, че Вие сте способни. Мислите Ви мотивират за това, което всъщност искате да постигнете; за Вашите жизнени приоритети, за това, което е важно за Вас. Правилната мотивация е тайната на това, как някои хора успяват да постигнат най-високи резултати и максимално ефективно да използват своето време.

Предлагаме Ви да се възползвате от инструмент в своята практика за постигане на поставените цели. Съставете списък с десет цели, които искате да постигнете до края на годината. Запишете ги така, сякаш годината е минала и Вие сте ги постигнали. Пример:

  • Създадох дистанционен курс по „Компютърна грамотност“.
  • Създадох вечерно училище за супервайзори.
  • Внедрих система на качествена продажба в дистрибуторска компания „X” и т.н
  • Създадох ново направления в бизнеса си.

Прочетете това внимателно!

При съставянето на списъка със своите цели задължително използвайте глаголи в минало време: създадох, внедрих, направих и т.н. Този психологически трик позволява да преживеете своята цел като завършена, и по този начин да създадете мотивация за това, Вашата цел да стане реална.

Мислейки повече за резултатите, отколкото за загубата на време, Вие ще разберете за какво трябва да използвате времето. Съставянето на списък е само …

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 3 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 240001

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи