Защо има конфликти?

Защо има конфликти?

Забелязано е, че съществуват някои общи закономерности във възникването на конфликтните ситуации. Ще изследваме влиянието на фактори като: пол, възраст, наличие на психотравми и характеристиките на околната среда на национално или културно общуване.

Пол. Жените и мъжете в конфликт са с приблизително същата честота, но причините на възникване на конфликта са различни. Така жените са по-често в конфликт, ако работата не отговаря на техните лични нужди за заплата, почивки, разпределение на премии и отпуски и бонуси за получаване на различни ползи. В допълнение, жените са по-чувствителни към атмосферата в екипа. При наличие на тежка, потискаща атмосфера в работната среда жените първи дават отрицателни искри.

Жените са по-склонни към конфликт, ако не се изпълняват необходимите условия на екология и хигиена на работното място, те болезнено преживяват също преумората в периоди на свръхнатовареност. Жените влизат в конфликт, разпростирайки отрицателна енергия в околната среда, без да задържат дълго вътре в себе си отрицателни емоции. При това те по-бързо и лесно се успокояват.

Мъжете не търпят, ако правата им са нарушени по отношение на съдържанието и условията на трудовата дейност: липса на концепции за техния статус и властни възможности, наличие на неприемлива за тях форма на подчинение, несъответствие, по тяхно мнение на трудовите права и задължения, неразумна организация на труда. Мъжете изпитват претоварването също толкова трудно, колкото жените, но те ​​са склонни да задържат по-дълго време в себе си отрицателните емоции и не ги …

 

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 2 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код
448004

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи