Техники за регулиране на емоционалното напрежение

Техники за регулиране на емоционалното напрежение

 

Напрежението в деловото общуване не винаги е такова, че трябва да го намаляваме. При това, може да става дума, както за положително, така и за отрицателно напрежение. Понякога напрежението трябва да се повишава. Може да се говори за някакъв оптимален диапазон на напрежение, различаващ се за различните ситуации. Можем да си представим съотношението между оптималните и не оптимални диапазони на напрежение във вид на обърната U – образна крива.

При низко емоционално напрежение, ефективността на действията е низка. Само със определено ниво на емоционално напрежение ефективността започва да расте. Но, когато напрежението достиге критична точка ефективност не се наблюдава. Напротив, с ръста на напрежението ефективността намалява.

За да усилите психологическото напрежение, е необходимо да използвате техниките дадени от дясната страна на таблицата 1.

Освен това, повишаването на напрежението ще способства за грешки при използването на техниките за сваляне на напрежението. Тези грешки са илюстрирани в таблици 2 и 3. Повишаването на напрежението способства и за използването на не съвсем уважителни формулировки в техниката за вербализация на чувствата.

Таблица 1. Техники за регулиране на емоционалното напрежение…

Допълнителна информация
Цена 20 лева
Приблизителен обем, страници 6 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 447002

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи