Техники на успешно поведение в трудни жизнени ситуации

Техники на успешно поведение в трудни жизнени ситуации


Техниките за успешно поведение могат да се обединят по стратегии на преобразуване в трудни жизнени ситуации: защита, справяне (преодоляване и приспособяване) и опит.

Методи за защита найчесто включват специална група от не адаптивни реакции на трудностите: безропотно смирение, потиснатост, депресия, а също избягване на тежки ситуации, потискане на мислите за източника на трудности.

Преодоляване, това действие е ориентирано на постижения, на успех, изменение на практически трудната задача. Те са свързани с усилия и загуба на енергия; предполагат висока степен на саморегулация, търсене на информация, интензивно мислене, въвличане в орбитата на своите и действията на другите хора.

Активно преобразувайки всяка трудна ситуация, човек значително се променя, но тези промени обикновено са непреднамерени и неосъзнати. Въпреки че, много хора се оказват в такива ситуации, само когато съзнателната промяна на своите качества може да доведе до благополучие. В този случай изменението на собствените характеристики и отношението към ситуацията стават основна стратегия или влизат като съставна част от други стратегии.

1.Методи за приспособяване

  • Приспособяване на институционалните аспекти на ситуацията ( социални норми, обществени, правила на деловите отношения и др.). Овладявайки тази техника, човек лесно влиза в света на правата, морала, културата, труда, семейните отношения. В обикновени социални условия тази техника е предпоставка за успешност. Като пример, тя помага за адаптация при нови условия на работа, в случаи, когато младоженците са принудени да живеят с родителите и т.н. Въпреки това, техниката има и своите ограничения: тя често не работи в ситуации на социални катаклизми, когато рязко се променя начина на живот ( старите правила вече не действат, а нови все още няма).
  • Приспособяването към идентичността и нуждите на другите хора може да има голямо значение в ситуации на социални катаклизми. Изследванията са показали, че дадената техника най-често се използва в кризисните периоди на развитие на обществото. Неслучайно тази техника ползват ветераните от войната. Близка до тази е още една техника за приспособяване – загриженост за създаването и поддържането на социални контакти…

 

 

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 6 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 446015

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи