Техники на асертивен отказ

Техники на асертивният отказ

 

Да се научиш твърдо да възразяваш е важен етап в борбата за самостоятелност на мисленето и поведението, за твърдото следване на свойте намерения.

Ако не умеете да казвате „не“, за другите хора няма да бъде трудно да ви накарат да правите това, което  искат. Става дума не просто за ситуации, когато не искате със своя отказ да причините на някой неприятност. Съществуват ситуации, при които отказа е по-хуманен по отношение на обкръжаващите от  безплодните усилия за удовлетворяване на техните желания.

  • Първа група, това са ситуации в които вие точно знаете, че не можете да изпълните молбата. Още повече, вие се съгласявате, а след това не я изпълнявате. Така подвеждате човека, който е разчитал на вас. Вие нямаше да му причините тази вреда, ако веднага бяхте казали, че неговата молба няма да бъде изпълнена.
  • Втората група ситуации обикновенно са свързани с интимните отношения, които са лишени от взаимност. Ако вие сте симпатичен на човек, когото не харесвате, а се срещате с него само за да не го разстроите със своя отказ, ще му причините повече болка по-късно, когато ви се наложи да кажете истината.
  • Третата група ситуации се отнасят към случаите, когато изпълнението на молбата е свързана с нарушение на закона или може да причини на някой вреда, а вие не искате това.

 

Ако вие не отказвате на никой, това още не означава, че правите добро. В края на краищата страдат и двамата: единия заради излъганите надежди, другия заради усещането за безпомощност и укорите на съвестта, а впоследствиие и от чувството за вина.

Ние ще отделим две групи ситуации, когато другия човек се опитва да ви накара да направите нещо, което не е във ваш интерес.

  1. Вас ви молят да направите нещо, да отстъпите за нещо, което ще помогне на молещия.
  2. Предлагат ви за „вашето добро“ нещо, което не ви е нужно.

И в двата случая трябва да отделите това, което е необходимо да другия и което е във ваш интерес: „да сложите лична граница“.

Лична граница

Способността да кажеш „не“ има критично значение за всеки човек …

 

 

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 4 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 446010

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи