Техника за преобразуване на негативните чувства в позитивни действия

Техника за преобразуване на негативните чувства в позитивни действия

 

Чувството за контрол – това е най-важното условие за преодоляване на жизнените проблеми. Съществува едно безусловно правило за разрешаване на проблемни ситуации: трябва да превръщате породените от тях негативни чувства в определен план за действие. Внедрявайки това правило в своето ежедневие, Вие ще можете да преобразувате проблема в движеща жизнена сила, да го заставите да работи за Вас, а не против Вас. Вие можете да преобразувате агресивната енергия, да я насочите към друг обект, и да и придадете друга форма на проява.

В живота често се случва, че отговорността за собствените, напълно контролирани от нас самите постъпки и действия, приписваме на външни фактори. Например, нерядко се налага да чуваме следните изрази “Този човек ме дразни.“ или „ Тази ситуация ме притеснява.“. Скритият смисъл тук е такъв: един човек или ситуация предизвикват в друг човек някакво чувство. Смисловата неправилност на израз от подобен тип се състои в това, че никой и нищо не може в буквалния смисъл да създаде в човек някакви чувства, освен него самия. Светът просто съществува. Чувствата по този повод възникват във Вас и само Вие можете да бъдете отговорни за тях. Само Вие можете да им позволите да бъдат или да не бъдат. Това са Вашите чувства.

Изрази от такъв тип показват, че Вие не поемате отговорност за преживяванията, които всъщност сте могли да контролирате. Вие говорите така , сякаш нямате възможност да реагирате по друг начин, нямате свобода на избор. Вие сами се лишавате от тази свобода.

Вие се поставяте в зависимост от външни обстоятелства, тъй като признавате, че Вашите чувства се определят и управляват от сили, намиращи се извън Вас и не можете да ги контролирате. Това е пряк път към загубата на жизнена активност и контрол над себе си и ситуацията.

Чувството на контрол – това е най-важното условие за преодоляване на жизнени проблеми. Съществува едно безусловно правило за разрешаване на проблемни ситуации: трябва да превръщате породените от тях негативни чувства в определен план за действие. Това е правило, което няма равно. Внедрявайки го в ежедневния си живот, Вие ще можете да преобразувате проблема в движеща жизнена сила, и да го заставите да работи за Вас, а не против Вас…

 

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 3 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 442010

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи