Конструктивната откритост: способи за управление на чувствата и емоциите

Конструктивната откритост: способи за управление на чувствата и емоциите

 

Човешките емоции представляват като цяло специфични способи на реагиране на хората на изменения, протичащи във вътрешната или външната среда.

Емоциите и чувствата изпълняват регулираща функция във взаимодействието между хората в резултат на това, че представляват сложна форма на поведение, като готовност да се действа по определен начин по отношение на някои хора. Така, да ненавиждаш някой, означава да имаш готовност да действаш по отношение на него агресивно или да се защитаваш от него. Да ревнуваш някой, значи да се отнасяш с недоверие към думите или постъпките на своя партньор, възможно е да го следиш или да го провокираш за спор. По наблюдаваните действия и реакции може да се определи какви чувства преживява човек.

Емоционално-чувствените преживявания, възникващи в междуличностното общуване се различават от емоциите и чувствата, предизвикани от някакви събития, предмети, явления в природата:

  • Първо, емоционалните реакции на участниците в общуването имат двустранен характер. Може да изпитват отвращение към варен лук или да обичат бурята в началото на май, но, образно казано варения лук и бурята нямат нищо общо с вас. Ако човекът, с който се налага непосредствено общуване предизвиква у вас отвращение, да скриеш напълно това чувство е невъзможно, то започва да определя характера на вашето поведение в отношението към този човек и следователно, не може да остане незабелязано от него, предизвиквайки съответната реакция.

 

  • Второ, емоциите и чувствата, които по своята природа са индивидуални преживявания в междуличностното общуване придобиват характер на послание към другия, т.е. стават съобщения, смисъла на които все още трябва и да се разбере, а следователно са възможни деформации, неточности или дори пълно неразбиране на съдържанието на тези съобщения. Понякога една и съща емоция може да бъде интерпретирана по съвършено различен начин в зависимост от позицията на интерпретатора…

 

 

Допълнителна информация
Цена 20 лева
Приблизителен обем, страници 5 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 447009

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи