Саморегулиране на характера: реализацията на ,,плюсовете“ и контрол над ,,минусите“

 Саморегулиране на характера: реализацията на ,,плюсовете“ и контрол над ,,минусите“

 

Индивидуалност – това е стабилна психологическа структура: принципно да се промени характера на човека е невъзможно. С възрастта и опита човек може да се променя, но измененията протичат в рамките на неговата индивидуалност. В различните хора съществуват свои „плюсове“ и „минуси“. Един от методите за преодоляване на ограниченията в характера е избора на такива колеги и партньори, които ви позволяват да усилите своите „плюсове“ и да неутрализирате „минусите“ на принципа на допълняемост.

Много от събитията ние оценяваме от позицията на „плюсове“ и „ минуси“. Такъв подход може да се приложи и към анализа структурата на човешката индивидуалност, отделяйки в нея четири основни закономерности.

Първа закономерност. Характера и индивидуалността на всеки човек съдържат както силни качества, способстващи висока ефективност в живота и работата, така и слаби, намаляващи тяхната ефективност.

  • Например, активността, енергичността и откритостта са често очевидни „ плюсове“. Понякога човек може да бъде избухлив, раздразнителен, прибързан, това са неговите „минуси“.
  • От друга страна, спокойствието, сдържаността в емоциите и поведението, склонността към премерени, обмислени решения са „плюсове“. Въпреки това, такъв човек може често да проявява мудност, предпазливост, неспособност за бързи решения, затвореност – това може да се отнесе към „ минусите“.

Втора закономерност. Нерядко едно и също качество в едни и същи ситуации може да способства висока ефективност при човека в живота и работата, а в други обратното, да намали успешността на човека.

  • Активния, енергичен и общителен служител в ситуация на „издигане“ на компанията на ново ниво на развитие може да бъде много ефективен. Но в условията на методична отработка на конкретните процеси на управление в организацията той може да загуби мотивацията, да заскучае, да намали своята ефективност.
  • От друга страна, спокойния и сдържан служител, постепенно набиращ опит в стабилни условия, може да намали нивото на своята успешност в условията на иновации и революционни изменения в компанията.

Трета закономерност….

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 5 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 446008

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи