Самоконтролът при промени в поведението

Самоконтролът  при промени в поведението

 

Не всички хора имат развити навици за самоконтрол и затова живеят не толкова добре, както биха могли. Повечето хора биха искали да променят нежелателното поведение, но не знаят как да го направят. Ще разгледаме петте стъпки, от които се състои процеса на самоконтрол.

Хората винаги са заинтересовани в това, самостоятелно да управляват своя живот. За съжаление, не всички имат адекватни навици за самоконтрол. Например някои ядат твърде много, други пушат или пият много, трети не се занимават регулярно с гимнастика, а други нямат навици за обучение. И те не знаят как да променят това. Някои разчитат на “сила на волята“, а други търсят професионална помощ, често недостъпна. Въпреки това, социално-когнитивната теория включва концепцията за самоконтрол – емпирично устойчиви средства за постигане на желаните стабилни модели на поведение – което иначе може да се нарече „силата на човека“.

Казват, че самоконтролът се проявява всеки път, когато „даденото поведение на човек има по-малка вероятност за проява, от гледна точка на неговото преходно поведение, отколкото друга възможна реакция“. Например, самоконтролът има място, ако вие по-рано сте пушили, а сега не, ако сте яли преди много, а сега сте на по-умерена и разумна диета. При самоконтрола желаната реакция ( непушене, умерено ядене) често се съпровожда с непосредственно неприятни, но в крайна сметка желани последствия, а алтернативните реакции ( пушене, прекалено ядене) дават приятни, но в крайна сметка отрицателни резултати.

От социално-когнитивна гледна точка, самоконтролът не съществува изключително в рамките само на вътрешните ( например, сила на волята), или само на външни сили. Той се проявява във внимателно планирано взаимодействие на човека с обкръжението, За да се разбере как протича процесът, ще разгледаме пет основни стъпки, които могат да бъдат особенно полезни в опита за повишаване на самоконтрола.

Основните стъпки на самоконтрол …

 

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 4 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 446007

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи