Речево дишане

Речево дишане

Правилното речево дишане е основата на звучащата реч. То обеспечава нормалното гласовото и звукообразуване. Запазва плавността и музикалността на речта.

Упражнения за развитие на правилно речево дишане.

1.Изберете удобна поза ( лежейки, седейки, стоейки), сложете едната ръка на корема, другата – от страна на долната част на гръдния кош. Направете дълбоко вдишване през носа ( при това корема се издува напред и се разширява долната част на гръдния кош, което се контролира с едната или другата ръка. След вдишването веднага направете свободно, плавно издишване (корема и долната част на гръдния кош приемат предишното положение).

2.Направете кратко, спокойно вдишване през носа, задръжте за 2-3 секунди въздуха в белите дробове, след което продължително, плавно издишайте през устата.

3.Направете кратко вдишване при отворена уста и при плавно, продължително издишване произнесете една от гласните звуци – а,о,и,е,у.

4.Произнесете плавно на едно издишване няколко звука:

….аааа….

….ааааооооо….

….ааааууууу…..

5.Пребройте на едно вдишване до 3-5 ( едно, две, три…), стараейки се постепенно да увеличавате броенето до 10-15. Следете за плавността на вдишването. На издишване започнете да броите обратно ( десет, девет, осем ……)….

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 2 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 441003

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи