Развиване на позитивно отношение към света, другите хора и самия себе си

Развиване на позитивно отношение към света, другите хора и самия себе си

 

Умението позитивно да възприемаме обкръжаващия свят и ситуация е условие за преодоляване на емоционалните претоварвания и постигане на успех. Ще разгледаме няколко способа за развитие на позитивен поглед към себе си, другите хора , ситуацията.

  1. Като правило, на нас ни е по-лесно да акцентираме вниманието си на трудните и неприятни страни от живота, отколкото на приятните. В резултат животът престава да ни радва със своите багри и се превръща в сиво, еднообразно, а понякога и много напрегнато съществуване.

Един от най-простите способи за поддържане на позитивно състояние се състои в следното: всяка вечер пред огледалото преди сън трябва да се постараем да си спомним, какво ново и добро се е случило през изминалия ден, а сутринта, събуждайки се, да помислите какво приятно ви очаква. Ако правите това регулярно, може скоро да забележите как ще се преобрази вашия живот и колко ще се намали вашето вътрешно напрежение.

  1. Ние доста често се разстройваме и губим увереност в себе си под влияние на оценката на други хора и дори безобиден въпрос, зададен или не в съвсем коректна форма, или в грешно време, може да ни изкара извън равновесие.

Предлагаме да изпълните следното задание. Напишете на лист хартия един под друг въпроси с всякакво съдържание, които могат да бъдат зададени на вас лично. От дясно разделете листа на две колони, в първата напишете позитивния смисъл на въпроса, а във втората негативния. Във всеки въпрос има и един и друг смисъл в зависимост от ситуацията и отношението на човека, който задава въпроса. Пофантазирайте и се постарайте да намерите и този и другия смисъл във всеки въпрос…

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 3 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 442008

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи