Разрешаване на конфликти с помощта на административни способи на въздействие

Разрешаване на конфликти с помощта на административни способи на въздействие

Освен правилата за ефективно делово общуване, съществуват и чисто административни средства за разрешаване на конфликти, които може да реализира мениджъра.

  • Разясняване на изискванията. Ръководителя се старае колкото може по-ясно да формулира условията за изпълнение на задачите, какво е необходимо конкретно да се направи, и кой е отговорен персонално за работата. Този начин на регулиране е ефективен при конфликтни ситуации, когато подчинените са високо квалифицирани и опитни. Ако служителите не разполагат с необходимото ниво на професионализъм, този режим за регулиране на конфликта не може да бъде резултатен.
  • Възлагане на работа. Сред подчинените, има хора с различен темперамент, не на едно и също ниво на знания и опит, имат различно отношение към работата и към самия ръководител. При възлагане на работата трябва да се отчитат тези моменти.

 

Моля ви! Ръководителят формира заданието във вид на молба и пожелание, базирайки се на обективната необходимост от неговото изпълнение. Предполага се, че подчинения е изпълнителен, всеотдаен и обича работата си. Тази форма на възлагане на работата е приемлива, в сътрудничество с високо квалифицирани специалисти, отнасящи се добросъвестно към своята работа. Бихме ви посъветвали да постъпите така. Тук се приема мека форма на личното влияние на подчинения. Тази форма на възлагане на работа може да бъде ефективна само при един, опитен мениджър, който има в колектива неоспорим авторитет. Предвижда се задължителен контрол за изпълнение на задачата. В такава форма следва да се взаимодейства с изпълнителни подчинени, имащи недостатък на опит и професионални знания, например, с млади специалисти. Задачата се формулира с достатъчна доза влияние на …

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 2 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 448010

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи