Разчитане жестовете на ръцете и тялотo

Разчитане жестовете на ръцете и тялотo

 

Основната част на науката за безсловесен език представлява изучаване на жестикулации – изразителни движения на главата, ръцете или китките, които се извършват с цел общуване и които могат да съпровождат размисъла или състоянието на човека. Например: срещат се двама души, стискат си ръцете и получават информация: маниера на протягане на ръката говори не само за характера на човека, но и за неговото отношение към партньора и общуването.

Жестикулация с ръцете

В зависимост от положението на ръцете се променя значението на жестовете. Движението на ръцете (или ръката) напред с дланите към себе си, когато то е слабо и бавно и идва от горе надолу, означава отричане, смирение, отдаване. При това високо вдигнатите рамене само подчертават безпомощността. Когато движението е рязко от тялото навън, то човекът иска от партньора да го остави на мира, въпреки че такъв жест може да бъде и символично отблъскване на някаква неприятна мисъл.

Ако дланта е изправена ребром надолу и се отпуска един или няколко пъти, тя става като инструмент, с който нанасят удар, в това число при символично разрушаване (разрешаване ) на проблема, объркани мисли и социални отношения.

При положение на китките с дланите надолу действието им е насочено на това, да се потуши ръста на нещо промъкващо се към върха (при това цялата горна част на тялото леко се приповдига нагоре) – например, призив към ред, или защита от нещо неприятно. При леко напрегнато изпълнение, това означава предпазен жест и изразява потребност да „сдържа“ настроението, да го вземе под контрол.

Когато ние свиваме пръстите в юмрук, ги свиваме към средата на дланта. Това движение се осъществява с осезаемо напрежение. Тук може да се направи извод, че се осъществява процес на волеизява, в хода на който човек като че ли се отвръща от външния свят и се обръща към собственото „Аз“. Но юмрука е и един вид оръжие. В положение „юмрук“ китките на ръцете се събират до своите минимални размери. Означава ли позата със стиснати юмруци концентрация или агресия, следва да се установи по съпровождащата мимика…

 

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 5 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 443010

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи