Рационалните и ирационалните нагласи

Рационалните и ирационалните нагласи

 

Американският психотерапевт Албърт Елис разработва концепция за рационално-емоционалната терапия (RET), целта, на която е изменение на вътрешните убеждения, станали причина за възникване на емоционален проблем. Нейната същност се състои в следното:

Фактически всички хора имат три фундаментални цели: да преживеят, да бъдат относително свободни от болка, да бъдат в разумните граници удовлетворени и доволни. Освен това, те се ръководят от първични цели – искат да бъдат щастливи:

  • Сами за себе си;
  • В общуването с другите хора;
  • Интимно, с някои избрани хора;
  • Професионално и икономически;
  • В сферата на образованието и информацията;
  • В сферата на почивката и развлеченията.

Рационалния живот включва в себе си такива мисли, чувства и поведение, които способстват за постигане на поставената цел. Рационалния живот предполага поддържане на разумен баланс между удоволствията „тук и сега“ и удоволствията с по-дълго действие, получавани за сметка на дисциплина в настоящето.

Ирационалните убеждения водят към възникване на емоционални проблеми. Най-важните от тях, това са:

убеждението, че на човек са му необходими любов и одобрение от страна на всички, с които той така или иначе трябва да се съобразява, и

убеждението, че човек, като личност е длъжен винаги да се държи адекватно, да бъде във всичко компетентен, а също така и способен винаги да постига решения на всякакви задачи, стоящи пред него.

Тези убеждения действат на личността разрушително, тъй като водят към емоционално разстройство всеки път, когато притежателят им отказват одобрение и любов, или когато той търпи неудачи в някакво начинание. Но такива случаи са абсолютно неизбежни и обичайни, затова привързаността към ирационалната система на убеждения е гаранция за безкрайни разочарования.

Ирационалното и рационално мислене може да се определят по няколко признака:

Признаци на рационалното мислене: …

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 5 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 446017

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи