Практически навици за развиване на вниманието

Практически навици за развиване на вниманието

 

За да се съсредоточите, е необходимо да се изхвърли целия боклук, с който е запълнено вашето съзнание. Изяснете, с какво е запълнена вашата глава, иначе страничните мисли няма да ви дадат покой. Ето няколко упражнения, които ще ви помогнат да се научите да си събирате и удържате вниманието.

Вниманието – това е умение да се концентрираш, да съсредоточаваш своите мисли на един обект. То ви дава възможност ясно да мислите, да приемате правилни решения, да контролирате и осъзнавате това което се случва с вас. Напрегнатото, концентрирано внимание винаги изисква от нас определени усилия. Ако нервничим, преживяваме и се безпокоим е много трудно да се концентрираме. Ще ни бъде много по-лесно, ако мозъка ни се намира в спокойно емоционално състояние и не е зает с нищо странично.

Вниманието може да се разглежда като свързващо звено между способността на съзнанието да възприема информация и способността на подсъзнанието да я обработва. Казано по-просто, успоредното предаване на потока от мисли е необходимо да преобразуваме в последователно. Тази способност определя възможността мозъка да отделя необходимите факти от потока информация, да ги анализира и подготви подсъзнанието към приемане на решение. Не е възможно да се назове нито една сфера от човешката дейност, където да не трябват такива качества, като внимание и акуратност. Независимо, че тези качества са необходими на всеки от нас, способността на главния мозък да разпознава образи и да отделя важното в определен момент от време е малко изучено.

Нашето внимание има склонността да се превключва от един обект на друг. Пробвайте да го задържите на нещо за две минути и ще видите, че това не е толкова просто.

Има ситуации, в които е необходимо да се съсредоточите, но вие не сте в състояние да го направите, тъй като предмета изискващ вашето внимание е твърде скучен. Вие се прозявате, клоните към сън, искате да се заемете с нещо по-интересно…

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 4 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 443001

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи